S:1

Güzel davranışların toplumda yaygınlaşırsa aşağıdakilerden hangisi olmaz?

Güzel davranışların toplumda yaygınlaşırsa aşağıdakilerden hangisi olmaz? sorunun cevabı "İnsanlar arasında dedikodu, gıybet, cimrilik gibi davranışlar yaygınlaşır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
19 – 28 – 37 – ? – 55 – 64 şeklinde verilen örüntüde ? işareti yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir? İskelet sistemimiz vücudumuzun dik durmasını sağlarken bazı yaşamsal organları da korur. İskelet sistemimiz aşağıda belirtilen organlardan hangisini korumaz? Roni- incitmiş- davranışlarıyla- onu- çokYukarıdaki kelimeleri anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirdiğimizde adın yerine kullanılan cümle kaçıncı sırada yer alır? "Eşhedü en lê ilêhe illellah ve eşhedü enlê muhammedün abdühü ve rasülüh." Kelime-i şehadetteki yanlışlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır.Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir? Yarın sınava erken gireceğiz. Cümlesinde erken sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün rafinasyonuyla elde edilen ürünlerden biri değildir? Üit; (I) basketbol kursuna gidiyor, (II) okulununtiyatro kulüüü bir üesi, (III) sınıf korosundaşrklı sölüor, (IV) aynı zamanda yemek yemeyide çk seviyor.Buna göe Üitn hangi etkinliğni yapmasıiçn bir gruba üe olması gerekmez? Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyup aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız? 4 binlik + 2 birlik + 8 yüzlük + 6 onluk şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Reichenbache göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.Buna göreI. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.II. Esnek çarpışmada momentum korunur.III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir milletin üzerinde yaşadığı ve kültürünü oluşturduğu toprak parçasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güç sözcüğünün anlamdaşı kullanılmıştır? ...Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdaki ikilemelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcük kullanılmamıştır? Kırsal bölgelerde yaşayanlar yıldızları neden daha iyi gözler? - Amerikadaki Amişler- Kenyadaki Pokotlar - Hip Hop - ArabeskVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Sıra kelimesinin harflerinden hangisi sözlükte diğerlerinden daha sonra gelir? Öğretmenimiz oldukça iyi yürekli ve hırslı bir insandı. Öğrencileri için yapamayacağı şey yoktu. Onların hem dersleriyle hem de dertleriyle ilgilenirdi. Ayrıca mesleği ile ilgili tüm yenilikleri takip ederdi. Öğrencilerinin başarılı olması için çok çalışırdı.Bu parçada, sözü edilen öğretmenin hangi özelliğine değinilmemiştir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muham- med (sav.)in peygamber olduğu vurgulanma- mıştır? Bir çıkarma işleminde çıkan 172, fark 264' tür.Bu işlemdeki eksilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Trablusgarp savaşı hangi tarihde olmuştur? Kaslarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya ................. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? İlk medeniyetlerin genelde 0° - 40° kuzey enlemleri arasında ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede kurulan ilk Türk devlet- lerden biri değildir? ... Eğer mümin iseniz Allah ve Resulüne itaat edin. Enfâl suresi, 1. ayet.Yukarıdaki ayetten aşağıdaki hangi sonucu çıkarabiliriz? Yavuz Sultan Selimin aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Hangisi anayasamızın değişmeyen maddelerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır ? Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;I. Atom numarası artar.II. İyonlaşma enerjisi artar.III. Atom çapı azalır.verilerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir