Sor

Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken Özellikler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken Özellikler Nelerdir?
Güzel ahlaklı bir insanda bulunmaması gereken özellikler, genellikle başkalarına zarar verebilecek, toplumsal düzeni bozabilecek ve insanlar arası ilişkilere zararlı olan tutum ve davranışlardır.

Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken ÖzelliklerGüzel ahlaklı bir insan yalan söylemez: Başkalarını yanıltmak ve gerçeği çarpıtmak, güvenilirliği azaltır ve insanlar arasındaki ilişkilere zarar verir.

Güzel ahlaklı bir insan ikiyüzlülük etmez: İçten pazarlıklı davranışlar ve samimiyetsizlik, insanların birbirlerine güvenmemesine yol açar.

Güzel ahlaklı bir insan kıskançlık değildir: Başkalarının başarılarını ve mutluluğunu kıskanmak, olumsuz duygular yaratır ve insanlar arasındaki ilişkileri zedeler.

Güzel ahlaklı bir insan bencillik yapmaz: Sadece kendi çıkarlarını düşünmek ve başkalarını göz ardı etmek, toplumun huzur ve refahını olumsuz etkiler.

Güzel ahlaklı bir insan önyargılı davranmaz: Başkalarına karşı önceden oluşmuş negatif düşüncelerle yaklaşmak, hoşgörü ve anlayışın önünde engel teşkil eder.

Güzel ahlaklı bir insan kibirli değildir: Kendini başkalarından üstün görmek ve onları küçümsemek, saygı ve sevgi ilişkilerini zayıflatır.

Güzel ahlaklı bir insan öfke ve saldırganlık göstermez: Başkalarına karşı öfke ve saldırganlıkla yaklaşmak, insanlar arasında çatışmaları ve sorunları körükler.

Güzel ahlaklı bir insan dedikodu ve iftiradan uzak durur: Başkalarının arkasından konuşmak ve onlara iftira atmak, insanlar arasındaki güven ve saygıyı zedeler.

Güzel ahlaklı bir insan israf ve savurganlık yapmaz: Kaynakları ve değerleri israf etmek, başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmek anlamına gelir.

Güzel ahlaklı bir insan sorumsuzluk sahibidir: Kendi eylemlerinin sonuçlarını kabul etmemek ve başkalarının zarar görmesine kayıtsız kalmak, toplumsal düzeni olumsuz etkiler.

Bu tür olumsuz özellikler, insanlar arasındaki ilişkileri zayıflatır, toplumun huzur ve refahını olumsuz etkiler ve bireysel düzeyde mutsuzluğa yol açabilir. Güzel ahlaklı bir insan, bu olumsuz özelliklerden kaçınarak başkalarıyla daha sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurar ve toplumun değerlerine katkıda bulunur.
1

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı en büyük amaç edinen Müslümanlar, İslam dininin emir ve tavsiyelerine uymaya özen gösterirler.
Buna göre, Müslümanları güzel davranışlarda bulunmaya yönelten asıl amaç hangisidir?

 • A ) İnsanların gözüne girmek
 • B ) Toplumda başarılı biri olmak
 • C ) Allah'ın rızasını kazanmak
 • D ) Bolluk içinde yaşamak

2

Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz?

 • A ) barış / güven / adalet
 • B ) iyilik / huzur/ birlik / beraberlik
 • C ) huzursuzluk / kargaşa / kötü söz
 • D ) yardımlaşma / dayanışma / barış

3

Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Güzel ahlakın, hem insanın kendisine hem de içinde yaşadığı topluma çok büyük faydaları vardır.
 • B ) Hayatımızda iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya özen göstermemeliyiz.
 • C ) Güzel ahlaklı kimse Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanır.
 • D ) Evde, okulda, mahallede ve başka ortamlarda daima güzel davranışlar sergilemeliyiz.

4

Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever. (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir davranış biçimi olamaz?

 • A ) Görevini en iyi şekilde yapmak
 • B ) Hata yapanları affetmek
 • C ) Gösteriş yapmak
 • D ) Öfkesine hâkim olmak

5

Anne babaya iyilik etmek bize ne kazandırır?

 • A ) İnsanların beğenisini
 • B ) Allah'ın rızasını
 • C ) Peygamberin şefaatini
 • D ) Ahirette mutluluğu

6

Güzel davranışların toplumda yaygınlaşırsa aşağıdakilerden hangisi olmaz?

 • A ) İnsanlar arasında dedikodu, gıybet, cimrilik gibi davranışlar yaygınlaşır.
 • B ) İnsanlar huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürürler.
 • C ) İnsanlar arasında, sevgi, saygı ve dostluk bağları güçlenir.
 • D ) İnsanların bir arada barış içinde yaşarlar.

7

Fatiha Suresi kaç ayetten oluşmuştur?

 • A ) 8
 • B ) 7
 • C ) 6
 • D ) 5

8

Dinimiz bizden güzel ahlaklı insanlar olmamızı isterken bunu nasıl yapacağımızı da gösterir. Güzel ahlaklı bir insan olmak için ne yapmalıyız?

 • A ) Kötü davranışlardan kaçınmalıyız.
 • B ) Emir ve yasaklara dikkat etmeliyiz.
 • C ) Sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) örnek almalıyız.
 • D ) Hepsi

"Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken Özellikler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Anne ve Babamızla İlişkilerimiz Nasıl Olmalıdır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.