Sor

4. Sınıf Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler

Güzel Ahlak Nedir?


Güzel ahlak, insanların etik değerlere ve toplumun kabul gördüğü ahlaki kurallara uygun davranışlar sergileyerek, saygı, sevgi ve hoşgörü ile ilişkilerini sürdürdüğü bir yaşam tarzıdır.

Güzel ahlaklı bir insan, başkalarının haklarını ve özgürlüklerini koruyan, yardımsever, dürüst ve adil olan bir kişi olarak kabul edilir.

Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler


Güzel ahlaklı bir insan dürüsttür. Doğruyu söylemek, yalan söylememek ve her durumda gerçeğe bağlı kalmak.

Güzel ahlaklı bir insan saygılıdır. Başkalarının haklarına, görüşlerine ve özgürlüklerine değer vermek ve onlara saygı göstermek.

Güzel ahlaklı bir insan adil davranır. İnsanlar arasında adaleti sağlamak, hak ve hukuka uygun davranmak, başkalarını eşit şekilde muamele etmek.

Güzel ahlaklı bir insan hoşgörülüdür. Başkalarının farklılıklarına ve görüşlerine anlayışla yaklaşmak, onları yargılamadan dinlemek ve kabul etmek.

Güzel ahlaklı bir insan yardımseverdir. İhtiyaç sahiplerine ve çevreye destek olmak, paylaşımcı olmak ve başkalarının iyiliği için çaba göstermek.

Güzel ahlaklı bir insan sorumluluk sahibidir. Kendi eylemlerinin sonuçlarını kabul etmek, gerektiğinde düzeltmek ve başkalarının zarar görmemesi için dikkatli olmak.

Güzel ahlaklı bir insan zorluklar karşısında sabırlı davranır. Zorluklar karşısında direnç göstermek, pes etmemek ve hedeflerine ulaşmak için çaba göstermek.

Güzel ahlaklı bir insan merhamet sahibidir. Başkalarının acılarına ve sıkıntılarına duyarlı olmak, empati kurmak ve onlara yardım etmek.

Güzel ahlaklı bir insan bağışlayıcıdır, kin tutmaz. Başkalarının hatalarını hoşgörüyle karşılamak, onları affetmek ve kin tutmamak.

Güzel ahlaklı bir insan işbirliği açıktır. Başkalarıyla uyum içinde çalışmak, ortak hedeflere ulaşmak için çaba göstermek ve başkalarının fikirlerine açık olmak.

Güzel ahlaklı bir insan, bu özellikler sayesinde toplum içinde saygı ve sevgi görür, insanlarla sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurar ve daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürür.

Güzel ahlak, bireysel ve toplumsal düzeyde pozitif etkiler yaratır ve insanların bir arada yaşamasını kolaylaştırır.
1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Dinimiz insanların barış ve huzur içinde, kardeşçe yaşamasını ister.
 • B ) Dinimiz, dünyada huzurun ve barışın hâkim olması için insanlara güzel davranışlarda bulunmayı emreder.
 • C ) Dinimiz bireye ve topluma zarar veren, insanlar arası ilişkileri bozacak her türlü kötülüğü emreder.
 • D ) Dinimiz, sevgi ve saygıyı her zaman hayatımızda yaşamamızı ister.

2

İslam dini iyi iş ve davranışları emreder, kötü olanları da yasaklar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bireylere kazandırmayı hedeflediği
davranışlardan biri olamaz?

 • A ) Kendini geliştirmek için çabalamak
 • B ) Başkalarında bulunan iyi özellikleri örnek almak
 • C ) İsteklerine ulaşmak için kuralları çiğnemek
 • D ) Bilgi sahibi olmadığı konularda bilenlere danışmak

3

Aşağıdakilerden hangisi İslam'da övülen ahlaki davranışlardan biri değildir?

 • A ) Adaletli olmak
 • B ) Görgülü olmak
 • C ) Saygısız olmak
 • D ) Alçak gönüllülük

4

Komşu komşunun ................ muhtaçtır. Atasözümüzdeki boşluğa ne gelmelidir?

 • A ) iyiliğine
 • B ) sevgisine
 • C ) saygısına
 • D ) külüne

5

Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sevgi ve saygının; insanlar arasında iyi ilişkilerin, dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır.
 • B ) Sevgi ve saygı sayesinde insanlar birbirleriyle daha iyi anlaşır ve kaynaşırlar.
 • C ) İnsan, sevgi ve saygı duyduğu kişileri kendisine daha uzak hisseder.
 • D ) Sevgi ve saygıyla dostluklar sürdürülür.

6

Bir Müslüman öncelikle güzel ahlak sahibi olmalıdır. Bunun için de İslam dininin emir, tavsiye ve yasaklarına dikkat etmeli; güzel huy ve davranışlara sahip olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki güzel huy ve davranışlardan biri değildir?

 • A ) Savurganlık
 • B ) Doğruluk
 • C ) Cömertlik
 • D ) Çalışkanlık

7

Anne babaya iyilik etmek bize ne (en önemlisi) kazandırır?

 • A ) İnsanların beğenisini
 • B ) Allah'ın rızasını
 • C ) Peygamberin şefaatini
 • D ) Ahirette mutluluğu

8

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı en büyük amaç edinen Müslümanlar, İslam dininin emir ve tavsiyelerine uymaya özen gösterirler.
Buna göre, Müslümanları güzel davranışlarda bulunmaya yönelten asıl amaç hangisidir?

 • A ) İnsanların gözüne girmek
 • B ) Toplumda başarılı biri olmak
 • C ) Allah'ın rızasını kazanmak
 • D ) Bolluk içinde yaşamak

"4. Sınıf Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Öğretmenlerle İlişkilerimiz Nasıl Olmalıdır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.