Sor

4. Sınıf Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?
"6 Şapkalı Düşünme ve Yazma" tekniği, Edward de Bono tarafından geliştirilmiş bir düşünme yöntemidir. Bu yöntem, farklı düşünme şekillerini temsil eden altı şapka kullanarak yapılan bir beyin fırtınası tekniğidir.

Altı Şapka Neyi Temsil Eder?Beyaz şapka: Bilgi ve gerçeklere odaklanmayı sağlar.
Kırmızı şapka: Duygusal düşünmeyi temsil eder, hisler ve duygularla ilgilidir.
Siyah şapka: Eleştirel düşünmeyi temsil eder, olası sorunları veya riskleri düşünmeye yönlendirir.
Sarı şapka: Olumlu düşünmeyi temsil eder, fırsatları ve çözümleri aramayı sağlar.
Yeşil şapka: Yaratıcı düşünmeyi temsil eder, yeni fikirler ve çözümler bulmaya odaklanır.
Mavi şapka: Yönetimsel düşünmeyi temsil eder, düşüncelerin kontrol altında tutulmasını sağlar ve süreci yönetir.
Bu altı şapka, bir grup insanın toplu olarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Her bir şapka, farklı bir düşünme yöntemi kullanarak sorunları ele almayı sağlar. Bu teknik, grupların daha verimli bir şekilde çalışmasını ve fikir üretmelerini sağlayarak, yenilikçi çözümler ve kararlar alınmasına yardımcı olur.

Ayrıca, bu teknik yazma sürecinde de kullanılabilir. Örneğin, bir yazıyı yazarken, her bir şapka kullanılarak farklı düşünme şekilleri uygulanarak, yazının farklı açılardan ele alınması ve daha zengin bir içerik oluşturulması sağlanabilir.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine Örnek


Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, bir sorunu veya durumu farklı açılardan ele alarak daha yaratıcı ve verimli bir çözüm bulmaya yardımcı olan bir yöntemdir. Bu teknikte, her bir şapka farklı bir düşünme tarzını temsil eder.

Örneğin, bir işletme sahibi, işletmesindeki ürünlerin satışını artırmak için bir strateji geliştirmek istiyor. Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini kullanarak, aşağıdaki altı şapka düşünme tarzlarını temsil eder:

~ Beyaz Şapka: Verileri toplayın ve analiz edin. Rakiplerin ne yapıyor, müşterilerin ne istiyor, ne kadar stok var gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

~ Kırmızı Şapka: Duygularınızı ortaya koyun. Yeni bir fikre ne kadar hevesli olduğunuzu ve bu fikrin işletmenize neler katacağını düşünün.

~ Siyah Şapka: Probleminizle ilgili riskleri değerlendirin. Satışları artırmak için bir fikrinizin başarısız olabilecek yönleri nelerdir ve bunları nasıl çözebilirsiniz?

~ Sarı Şapka: Olumlu yönleri düşünün. Bu fikrin uygulanması başarılı olursa, işletmenizin ne kadar büyüyeceğini hayal edin.

~ Yeşil Şapka: Yaratıcı olun. Yeni ve farklı fikirler düşünün, belki de yeni bir pazarlama stratejisi veya bir müşteri sadakat programı oluşturun.

~ Mavi Şapka: Tüm düşünceleri toplayın ve analiz edin. En iyi fikri seçin ve nasıl uygulayacağınıza karar verin.

Bu örnekte, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, işletme sahibine satışları artırmak için farklı düşünme tarzlarını kullanarak yeni bir strateji geliştirmesi konusunda yardımcı olabilir.
1

Verilen cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 • A ) Eğirdir Gölü'nde yüzdük.
 • B ) Ağrı Dağına tırmandık.
 • C ) Amik Ovasına bakmaya doyamadık.
 • D ) Ege Denizinden balık yakaladık.

2

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) kelimedir?

 • A ) bel
 • B ) boş
 • C ) bey
 • D ) tuz

3

tehlike kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur?

 • A ) –li
 • B ) –lik
 • C ) –siz
 • D ) –ci

4

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisinin adı eş sesli (sesteş) bir sözcüktür?

 • A ) Davul
 • B ) Ney
 • C ) Darbuka
 • D ) Saz

5

Hafta sonu yeni roman kitabımı okumayı düşünüyorum. Tümcesinde hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

 • A ) kitabımı
 • B ) hafta
 • C ) okumayı
 • D ) yeni

6

kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur?

 • A ) kitap
 • B ) kalem
 • C ) kağıt
 • D ) kalemtraş

7

Hangisi eşsesli bir sözcüktür?

 • A ) kon
 • B ) kin
 • C ) kan
 • D ) gemi

8

Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, Eskitmek, iyice hırpalamak, çok yormak anlamı vardır?

 • A ) Canının derdine düşmek.
 • B ) Canından bezmek.
 • C ) Canı sıkılmak.
 • D ) Canını çıkarmak.

"4. Sınıf Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Soru İşaretinin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.