Sor

4. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Metin Türleri Konu Anlatımı

Bir duyguyu , düşünceyi , olayı veya durumu anlatan yazıya metin denir.

Metin, yazılı ya da sözlü olarak ifade edilen düşünceler, fikirler ve bilgilerin bir araya getirilmiş bütünüdür. Bir metin, kitaplarda, makalelerde, mektuplarda, konuşmalarda ve daha birçok iletişim biçiminde bulunabilir. Metinler, insanların düşüncelerini paylaşmak ve iletmek için kullandıkları dil aracılığıyla oluşturulur.

Metin türleri


→ Düz Yazı

→ Şiir

Düz Yazı


"Düz yazı", belirli bir edebi biçime veya şiirsel yapısına uygun olmayan basit bir yazı türüdür. Bu tür yazı, bilgi aktarmak veya bir konuda açıklama yapmak amacıyla kullanılır. Düz yazı, basit bir anlatım dili kullanır ve cümleleri doğrudan ve açık bir şekilde ifade eder.

Düz yazı, roman, hikaye, şiir veya tiyatro gibi diğer edebi türlerin aksine, belirli bir kurgusal yapı veya edebi teknikler kullanmaz. Düz yazı, gazete makaleleri, dergi yazıları, akademik makaleler, raporlar, mektuplar ve e-postalar gibi birçok farklı alanda kullanılır.

Düz yazı, dilin en temel formudur ve genellikle okuyucunun anlaması ve anlamasını kolaylaştırmak için net ve anlaşılır bir dil kullanır. Örneğin, bir haber makalesi düz yazı örneğidir çünkü haberin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıkça ifade eder.

→ Konu açık ve net bir şekilde ifade edilir.

→ Düzgün bir dil kullanılır, sözcükler ve cümleler basit bir şekilde ifade edilir.

→ Düz yazıda herhangi bir kafiye, uyak veya ritmik yapı kullanılmaz.

→ Düz yazıda genellikle tek bir konu işlenir.

→ Düz yazıda diyalog veya karakterlerin tanımlanması gibi unsurlar bulunmaz.

→ Anlatım doğrudan ve basit bir şekilde yapılır.

→ Düz yazıda ana fikir açıkça belirtilir.

→ Düz yazıda edebi bir üslup veya şairane bir dil kullanılmaz.

→ Düz yazı, bilgi aktarmak veya bir konuyu açıklamak için kullanılır.

→ Düz yazıda çoğunlukla nesnel bir bakış açısı kullanılır.

Masal ne demektir?


Masal, genellikle hayali, fantastik ve olağanüstü olayların yer aldığı kısa bir hikaye türüdür. Masallar, genellikle çocuklara yönelik anlatılan hikayelerdir, ancak tüm yaş gruplarından insanlar tarafından keyifle okunur.

Masalların özellikleri

Masallar olağanüstü ve fantastik öğeler içerirler. Masallar, gerçek dünyada olmayacak olağanüstü olayları, nesneleri ve varlıkları içerir.

➤ Genellikle tekerleme ile başlar.

➤ Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder.

➤ Eğiticilik ve öğreticilik esastır.

➤ Yer ve zaman unsurları belirsizdir.

➤ Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur

➤ Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlara yer verilir.

➤ Evrensel konular ele alınır.

Fabl ne demektir?


Fabl, hayvanlar, bitkiler ya da cansız nesnelerin konuşarak insanların davranışlarını eleştirdiği ya da öğüt verdiği bir tür hikaye anlatımıdır. Kısacası, fabllar, masallar gibi hayali öğeler içerir ancak masallardan farklı olarak fabllar genellikle insan davranışlarını eleştirirler.

Fabllar hayvanlar, bitkiler ya da diğer nesnelerin insanlar gibi konuşup davrandığı hikayelerdir. Fabllar, genellikle insanların nasıl davranması gerektiğini anlatan öğüt verici hikayelerdir. Örneğin, "Karga ile Tilki" adlı fablda, karga açgözlülüğü nedeniyle tilkinin oyununa gelir ve sonra pişman olur. Bu hikayede, açgözlülüğün kötü olduğu ve dürüst olmanın önemli olduğu öğüt verilmektedir.

Fablların özellikleri nelerdir?

➤ Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir.

➤ Ders vermek amacıyla yazılır.

➤ Evrensel konular ele alınır.

➤ Fabl, öğretici bir amaç taşır ve genellikle sonunda bir öğüt verilir.

➤ Sade bir dil kullanılır ve hikayenin anlaşılması kolaydır.

Fabllar, sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de anlamlıdır.

Fabllar, insanların toplumsal sorunları hakkında düşünmelerine yardımcı olur.

➤ Genellikle kısa ve öz anlatımlardır.

Fabllar, insanların hayvanlarla olan ilişkilerini anlamalarına yardımcı olur.

Hikaye ne demektir?


Hikaye, bir olayın ya da bir dizi olayın anlatıldığı, hayalî ya da gerçek bir hikayelerdir. Hikayeler, birçok farklı türde olabilir ve insanların duygusal, hayalî ya da gerçek yaşam tecrübelerine dayanabilir. Kısacası, hikaye bir olayın ya da bir durumun anlatıldığı kısa bir yazı ya da anlatımdır.

Hikayeler birer öyküdür ve bir dizi olayın anlatıldığı bir hikayedir. Hikayelerde birçok farklı konu işlenebilir. Örneğin, macera, aşk, korku, sevinç ve üzüntü gibi birçok farklı duygu hikayelerde yer alabilir.

Hikayelerin Özellikleri Nelerdir?

➤ Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar ele alınır.

➤ Olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer ve zaman unsurları belirtilir.

➤ Kısa soluklu eserlerdir.

➤ Karakter sayısı azdır.

➤ Serim (giriş), düğüm (gelişme) ve çözüm (sonuç) bölümlerinden oluşur.

Hikayeler, farklı konuları ele alarak, okuyuculara yeni deneyimler ve anlayışlar kazandırır. Hikayeler, genellikle okuyucuların hayal güçlerini geliştirir ve onları düşündürür.

Şiir ne demektir?


Duygu , düşünce ve hayallerin , bir düzene bağlı kalarak , coşkulu bir dille anlatıldığı yazı türüne şiir denir. Şiir yazana şair denir. Şiirde her bir satıra mısra denir. Şiiri yazarken her dizenin başındaki harf büyük harfle yazılır.

Şiirlerde sözcükler, cümleler ve fikirler belirli bir düzen ve ritim içinde anlatılır. Şiirlerin, genellikle duygusal ya da romantik bir mesajı vardır ve konuları genellikle hayatın farklı yönleriyle ilgilidir.

Şiirin Özellikleri Nelerdir?

→ Şiirler belirli bir ritim ve uyak düzeni içinde anlatılır.

→ Şiirler, genellikle duygusal, romantik ya da anlamsal bir mesaj verirler.

→ Şiirlerde sadece anlamları değil, aynı zamanda ses ve ritim önemlidir.

→ Şiirlerde belirli bir edebi yapı kullanılır.

→ Şiirlerde belirli bir dil kullanılır ve bazen çağrışımlar kullanılarak farklı anlamlar verilir.

→ Şiirlerde dil, düşünce ve duyguların güçlü bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

→ Şiirlerde genellikle metafor, teşbih, benzetme gibi edebi sanatlar kullanılır.

→ Şiirlerin konuları farklılık gösterir. Doğa, aşk, hayat, insanlar, toplumsal konular gibi farklı konular işlenebilir.

→ Şiirler, okuyucuları düşündürür, hissettirir ve hayal güçlerini zenginleştirir.

→ Şiirlerin okunması, anlaşılması ve yorumlanması, farklı kişilerin farklı duygular yaşamasına ve farklı anlamlar çıkarmasına neden olabilir.

Şiirler, farklı konuları ele alarak, okuyucuların duygularını harekete geçirir ve onları farklı dünyaları keşfetmeye davet eder. Şiirler, okuyucuların hayal güçlerini geliştirir ve onları farklı düşünme tarzlarına açar.
1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

 • A ) Buraya daha önce gelmiş miydiniz
 • B ) Gününüz nasıl geçti
 • C ) Salıncağın ipini bağladım mı işlem tamamdır
 • D ) Marketten ekmekten başka ne alınacaktı

2

Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler şunlardır ( ) çalışkanlık ( ) azim ve inanç ( ) Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

 • A ) virgül – virgül – ünlem
 • B ) virgül – iki nokta – nokta
 • C ) iki nokta – virgül – nokta
 • D ) ünlem – virgül – nokta

3

Annem, akşam olduğunu görmüyor musun? dedi. cümlesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?

 • A ) Annem
 • B ) Akşam olduğunu
 • C ) Dedi
 • D ) Annem akşam olduğunu görmüyor musun?

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

 • A ) Bir dakika buraya gelir misin
 • B ) Elinde ne var
 • C ) Kaç kardeşsiniz
 • D ) Hava karardı mı eve gideriz

5

Doğu ( ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir. Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır?

 • A ) iki nokta
 • B ) virgül
 • C ) noktalı virgül
 • D ) kısa çizgi

6

Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır?

 • A ) Sosyal Bilgiler
 • B ) Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız
 • C ) Konusunu işledik
 • D ) Sosyal Bilgiler dersinde

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmektedir?

 • A ) Yaşasın, sınavı kazandım ( )
 • B ) Baba, ne zaman geleceksin ( )
 • C ) Eve varmış mıdır, bilmiyorum ( )
 • D ) Hemen buraya gel ( )

8

İkinci gün sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • A ) 2 gün
 • B ) 2. gün
 • C ) 2, gün
 • D ) 2- gün

"4. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sıfat Ön Ad Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.