Sor

4. Sınıf Türkçe Özdeyişler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Özdeyişler Konu Anlatımı
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, söyleyeni belli olan özlü sözlere özdeyiş(vecize) denir.

Özdeyişler genellikle düşünürler, yazarlar, şairler ve bilge kişiler tarafından söylenen, derin anlam ve düşünceler içeren, genel geçer doğruları veya hayat tecrübelerini anlatan kısa ve özlü sözlerdir. Özdeyişler , toplumlar arasında bilgi ve düşünce birikiminin aktarılmasında önemli bir rol oynar.

Özdeyişlere 20 Örnek


→ "Bilgi güçtür." - Francis Bacon

→ "Yaşamak direnmektir." - Albert Camus

→ "Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki ilerlemesi, hayvanlarına olan davranışıyla ölçülür." - Mahatma Gandhi

→ "İnsan ancak anladığı kadar özgürdür." - Johann Wolfgang von Goethe

→ "Başkalarının özgürlüğüne saygı duymayanlar, kendi özgürlüklerini hak etmezler." - Friedrich Schiller

→ "İyi insanlar, hep iyi işler yaparak kötülerin kötülüklerini önler." - Socrates

→ "Düşüncelerimize hâkim olamazsak, düşüncelerimiz bizim efendimiz olur." - Ralph Waldo Emerson

→ "Eğitim, insanın kendi içindeki en iyi şeyleri ortaya çıkarmaktır." - Galileo Galilei

→ "Dostluk, insanların birbirlerine olan güvenlerinin ve sevgilerinin birleşimidir." - Cicero

→ "Başarı, başarısızlıkların toplamıdır, fakat hiç pes etmemekle elde edilir." - Thomas Edison

→ "Yalnızca iyi bir eğitimle özgürleşebilir insan." - Immanuel Kant

→ "İnsanların en büyük düşmanı, kendileridir." - Plato

→ "Yaratıcılık, düşünmeyi bilenlerin işidir." - Albert Einstein

→ "Kendini bilen insan, başkalarını da anlar." - Fyodor Dostoyevski

→ "İyi bir eğitim, insanın kendisine ve başkalarına yararlı olabilmesidir." - John Locke

→ "Güçlü olmak demek, başkalarına zarar vermek demek değildir; güçlü olmak demek, başkalarının zarar vermesine engel olabilmektir." - Victor Hugo

→ "Güçlü insanlar, zayıf insanların hatalarını affeder; zayıf insanlar, güçlü insanların hatalarını unutmaz." - Benjamin Franklin

→ "Bir insanın değeri, yaptığı işlerle ölçülür." - Napoleon Bonaparte

→ "Öğrenmeye açık olan, her şeyi öğrenebilir." - Confucius

→ "Bir insanın başarısı, düşüncelerinin doğruluğuyla ve kararlılığıyla ölçülür." - Martin Luther King Jr.
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Şaşma, coşkunluk, heyecan, korku bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.
 • B ) Özel isimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
 • C ) Bir iş, hareket bildiren tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.
 • D ) Kurallı cümlelerde, özne cümlenin sonunda bulunur.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A ) Ahmet kitap okumada 1. oldu.
 • B ) Selçuk pazardan 600 g. erik aldı.
 • C ) Dr. Ali çok başarılı birisidir.
 • D ) Av. Elif davayı kazandı.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) kullanılması gerekmez?

 • A ) Babam dedi ki Oğlum, bisiklet kullanmasını hemen öğrenmelisin.
 • B ) Türkiye'de yedi bölge vardır Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi....
 • C ) Gayret Çaba
 • D ) Ben ısınmak istiyorum, sarıldım yorgana.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretine (') gerek yoktur?

 • A ) Ali'nin odasında televizyon yok.
 • B ) Ablam PTT'de çalışıyor.
 • C ) Adana'lı bir öğretmenim vardı.
 • D ) Serap, 15 Aralık I983'te doğdu.

5

Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır?

 • A ) Sercan'ın
 • B ) Ayla'nın
 • C ) Adana'lı
 • D ) Manisa'ya

6

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti doğrudur?

 • A ) Kardeşini yarında'mı çağırdın.
 • B ) Hayvanat bahçesinde aslan'ı gördünmü?
 • C ) Kedin Boncuk'u da getirecek msin?
 • D ) Elindeki kağıtları öğretmen'e verdi.

7

Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılır?

 • A ) Kesme işareti
 • B ) Çizgi
 • C ) Kısa çizgi
 • D ) Parantez işareti

8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmaz?

 • A ) Ne istediğinizi anlamadım
 • B ) Martılar gökyüzünde uçuşuyor
 • C ) Masadaki kitaplar kiminmiş
 • D ) Çocuk, annesini özlemiş

"4. Sınıf Türkçe Özdeyişler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4.Sınıf Benzetme Cümleleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.