Sor

4. Sınıf Atasözleri ve Anlamları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Atasözleri ve Anlamları

Söyleyeni belli olmayan, ders verme amacıyla söylenen güzel sözlere atasözü denir.

Atasözü, halk arasında yaygın olarak kullanılan, hayat deneyimlerinden edinilmiş öğütler ve dersler içeren, kalıplaşmış ve genellikle özdeyiş niteliğinde olan sözlerdir.

Atasözlerinin Özellikleri Nelerdir?


~ Toplumun yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübelerle ortaya çıkmıştır.

~ Toplumun ortak malıdır.

~ Yol gösterici özellik taşır.

~ Kısa, kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.

~ Bazıları dolaylı, bazıları doğrudan anlatımla ders verir.

~ Genellikle cümle niteliğindedirler.

En Çok Kullanılan 20 Atasözü


→ Ağlayanın malı, gülene çarpar.

→ Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

→ Atın ölümü arpadan olsun.

→ Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

→ Balık baştan kokar.

→ Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

→ Bir musibet bin nasihatten iyidir.

→ Damlaya damlaya göl olur.

→ Denize düşen yılana sarılır.

→ Dost kara günde belli olur.

→ El elden üstündür.

→ Eşeğe altın semer de vursan, eşek yine eşektir.

→ Gönülsüz katılanlar, işe yaramazlar.

→ İşleyen demir pas tutmaz.

→ Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar.

→ Nerede hareket orada bereket.

→ Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

→ Söz gümüşse, sükût altındır.

→ Taşıma suyla değirmen dönmüyor.

→ Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur (görünen köy kılavuz istemez).

Atasözleri İle İlgili Test


Soru 1: Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğruyu anlatmak için kullanılır?
A) Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.
B) Atın ölümü arpadan olsun.
C) Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur.
D) Damlaya damlaya göl olur.

Cevap: D) Damlaya damlaya göl olur.

Soru 2: "Gönülsüz katılanlar, işe _______." atasözünü tamamlayınız.
A) yavaşlar
B) yaramazlar
C) karışırlar
D) devam ederler

Cevap: B) yaramazlar

Soru 3: Hangi atasözü, birinin zor durumda kaldığında neye sarılacağına işaret eder?
A) Denize düşen yılana sarılır.
B) Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar.
C) İşleyen demir pas tutmaz.
D) Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Cevap: A) Denize düşen yılana sarılır.

Soru 4: "_______ altın semer de vursan, _______ yine _______." atasözünü tamamlayınız.
A) Eşeğe / eşek / eşektir
B) Karga / karga / kargadır
C) Kurt / kurt / kurttur
D) Deve / deve / devedir

Cevap: A) Eşeğe / eşek / eşektir

Soru 5: Hangi atasözü, bir işi yaparken sürekli hareket halinde olmanın önemini vurgular?
A) Gönülsüz katılanlar, işe yaramazlar.
B) Nerede hareket orada bereket.
C) Balık baştan kokar.
D) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Cevap: B) Nerede hareket orada bereket.

Soru 6: Hangi atasözü, bir işin başarılı olabilmesi için işbirliğinin önemini vurgular?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
C) Bir musibet bin nasihatten iyidir.
D) Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar.

Cevap: A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Soru 7:
"Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık" atasözü hangi durumu ifade eder?
A) Zor bir durumda olmak
B) Başarılı olmak
C) İşbirliği yapmak
D) İyi arkadaşlar olmak

Cevap: A) Zor bir durumda olmak

Soru 8:
"Damlaya damlaya göl olur" atasözü ne anlatmaktadır?
A) Küçük adımlarla büyük başarılar elde etmek
B) Su tasarrufunun önemi
C) Sürekli yağan yağmurun zararları
D) Kötü alışkanlıkların birikerek büyük sorunlara yol açması

Cevap: A) Küçük adımlarla büyük başarılar elde etmek

Soru 9:
"Hangi atasözü, gerçek dostların zor zamanlarda belli olduğunu ifade eder?"
A) Dost kara günde belli olur.
B) Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.
C) El elden üstündür.
D) Eşeğe altın semer de vursan, eşek yine eşektir.

Cevap: A) Dost kara günde belli olur.

Soru 10:
"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözü hangi kavramı vurgular?
A) Yardımlaşma
B) Sabır
C) Kararlılık
D) Özgüven

Cevap: A) Yardımlaşma
1

Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü, gereksiz konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir. anlamına gelen atasözü, hangisidir?

 • A ) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 • B ) Söz gümüşse sükut altındır.
 • C ) Önce düşün, sonra söyle.
 • D ) Söz ağızdan çıkar.

2

Bu atasözü bazen ebeveynlerin yaptıklarını çocukların çekebileceğini anlatır.

 • A ) Çalışanın yatanda hakkı vardır
 • B ) Baba eder oğul öder
 • C ) Çabalama ile çarık yırtılır
 • D ) Acele işe şeytan karışır

3

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, insanların yaşadıkları tecrübelerin değerli olduğunu belirtir?

 • A ) Ağaç yaşken eğilir.
 • B ) Armut dibine düşer.
 • C ) Atın ölümü arpadan olsun.
 • D ) Ateş düştüğü yeri yakar.

4

Hangi atasözü, İyilik eden kişiler onun karşılığında er ya da geç bir iyilik görür anlamını taşır?

 • A ) Yiğidi gül ağlatır gam öldürür
 • B ) Minareyi çalan kılıfını hazırlar
 • C ) İki gönül bir olunca samanlık seyran olur
 • D ) İyilik eden iyilik bulur

5

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecaz anlamı yoktur?

 • A ) Bugünün işini yarına bırakma.
 • B ) Sakla samanı, gelir zamanı.
 • C ) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
 • D ) Rüzgar eken, fırtına biçer.

6

Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

 • A ) El elden üstündür.
 • B ) El, elin aynasıdır.
 • C ) Kafa kafaya vermek.
 • D ) Yaş kesen baş keser.

7

Hangi atasözü, kötü durumda olan birinin her yardımı kabul edeceğini anlatır?

 • A ) Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur (görünen köy kılavuz istemez)
 • B ) Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır
 • C ) Denize düşen yılana sarılır
 • D ) Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık

8

Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

 • A ) aklı başından gitmek
 • B ) etekleri tutuşmak
 • C ) karnı zil çalmak
 • D ) işleyen demir ışıldar

"4. Sınıf Atasözleri ve Anlamları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4.Sınıf Öznel ve Nesnel Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.