Sor

4.Sınıf Yansıma Sözcükler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

4.Sınıf Yansıma Kelimeler Konu Anlatımı

Yansıma sözcükler, Türkçede duyulan bir ses, hareket veya durumun taklit edilerek oluşturulan sözcüklerdir. Yani, bu sözcükler bir şeyin sesini, görüntüsünü veya hissini yansıtmak için kullanılır.

Diğer bir değişle doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslere yansıma sesler, bu seslerden türetilen sözcüklere de yansıma sözcükler denir.

Örnekler:
=> Şırıl, şırıltı, şırıldamak
=> Hışır, hışırtı, hışırdamak
=> Gıcır, gıcırtı, gıcırdamak
=> Çatır, çatırtı, çatırdamak

Yansıma sözcükler ikileme görevinde de kullanılabilir. Örnek: tıkır tıkır, çıt çıt, şırıl şırıl, fokur fokur…

Yansıma sözcüklere cümle içerisinde kullanımına örnekler verelim.

→ Kapıyı açarken gıcırtı sesi duyuldu.

→ Saat duvarda tıkırtı sesiyle çalışıyordu.

→ Yere düşen bardakların çatırtısı bütün odayı kapladı.

Şırıl şırıl akan suyun sesi, ormanın içinde huzur vericiydi.

→ Rüzgar, ağaçların yaprakları arasında hışırdıyordu.

→ Kırılan camın tıngırtısı, olayı anında fark etmemizi sağladı.

→ Yağmur damlalarının pencerelere vuruşundaki takırtı, gece boyunca sürdü.

→ Mutfaktan gelen tencerenin kaynama sesi, fokurdama şeklindeydi.

→ Yoldan geçen arabaların motor gürültüsü, evin içine kadar duyuluyordu.

→ Demir yığınlarının çarpışmasıyla meydana gelen çıngırak sesi, işyerinde çalışanları rahatsız etti.

→ Çamaşır makinesi gürül gürül çalışıyordu.

→ Çorba, ocakta fokur fokur kaynıyordu.

→ Dere, şırıl şırıl akan suyla güzelleşmişti.

→ Öğle yemeğinde çıtır çıtır bir tavuk yedik.

→ Odada aniden büyük bir patırtı oldu.

→ Telsizden gelen zırıltı, konuşmayı anlaşılmaz hale getirdi.

→ Elektrik direğinin yanında garip bir uğultu vardı.

→ Radyoda ayarlamayı yaptığımda şırıltı duydum.

→ Koca tencerenin düşüşüyle büyük bir gümbürtü oluştu.

→ Çatal bıçakların masada yarattığı takırtı, yemek sırasında duyuluyordu.

→ Kırılan ağaç dallarının çatırtısı ormanda yankılandı.

→ 12- Bebek, mışıl mışıl uyuyordu.

→ Arılar, çiçekler arasında vızır vızır uçuyordu.

→ Ali, hapşırarak grip olduğunu anladı
1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi doğru yazılmamıştır?

 • A ) Hepiniz bu adamı tanıyor musunuz?
 • B ) Anneni aradın mı?
 • C ) Geniş mi geniş bir evi var.
 • D ) Sınava çalışıyormu?

2

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A ) Bir kahkaha daha attı.
 • B ) Onunla gözgöze geldik.
 • C ) Geçen gün kartı geldi.
 • D ) Bana da sevmeyi, sevilmeyi öğretiniz.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki doğru yazılmamıştır?

 • A ) Ağaçta ki kediyi aşağı indirdik.
 • B ) Öyle korktu ki hemen kaçtı.
 • C ) Bu kitaptaki örnek daha ilginç.
 • D ) Sen onu ara ki bize kızmasın.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de bir ek değil kelimedir?

 • A ) Ormanda ateş yakmayınız.
 • B ) Kulübede yaşamak zevkli mi?
 • C ) Biz de pikniğe gideceğiz.
 • D ) Sokakta kaç gün kalacaklar?

5

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır?

 • A ) tren
 • B ) dağmat
 • C ) gravat
 • D ) klavuz

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A ) Arkadaşlarımla balık tutmaya gittik.
 • B ) Balık tutmak insanı rahatlatıyor.
 • C ) En çok balıkı Mehmet tuttu.
 • D ) Tuttuğumuz balıktan anneanneme de verdik.

7

Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır?

 • A ) Türkiye, Avrupa ile Asya kıtaları üzerindedir.
 • B ) Aliler'e gidelim.
 • C ) Ay, dünyanın uydusudur.
 • D ) Murat'ın kardeşi gelmiş.

8

Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 • A ) Hazzetmek
 • B ) Arzetmek
 • C ) Devretmek
 • D ) Seyretmek

"4.Sınıf Yansıma Sözcükler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.