Sor

4. Sınıf Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Cümle büyük harfle başlar.
Örnek: "Okula bu hafta başlayacağım."

Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur.

Örnek: Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." diyor.

Dizeler büyük harfle başlar.
Örnek:
"Sonsuzluğa kadar uzanan yollar,
Zamanın acımasız hızıyla yarışır.
Yorgun adımlarla ilerleriz hayatta,
Ama umut hep kalır kalplerimizde."

Özel adlar büyük harfle başlar.

1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. Örnek:
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık vb.

Takma adlar da büyük harfle başlar. Örnek: Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), Demirtaş (Ziya Gökalp), Tarhan (Ömer Seyfettin)

Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Örnek: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr. Alâaddin Yavaşça; Sayın Prof. Dr. Hasan Eren vb.

Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle baş­lar. Örnek: Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun; Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba vb.

Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baş­lar Örnek: Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar.
Örnek:
Sayın Bakan,
Sayın Başkan,
Sayın Rektör,
Sayın Vali,

Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar.
Örnek:
Sevgili Kardeşim,
Aziz Dostum,
Değerli Dinleyiciler,

Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Örnek: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb.

Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Örnek: Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb.

Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Örnek: Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.

Devlet adları büyük harfle başlar. Örnek: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

Örnek: Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb.

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Örnek: Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Örnek: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Örnek: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar. Örnek: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Örnek: Ağrı Dağı vb.

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Örnek: Halit Rifat Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı vb.

Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Örnek: Dolmabahçe Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi vb.

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır. Örnek: Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e vb.

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş­lar.

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar. Örnek: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet vb.

Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Örnek: Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı vb.

Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı vb.

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi vb.

Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı vb.

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Örnek: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frenk gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi vb.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Örnek: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982’de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.
1

Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır?

 • A ) Türkiye, Avrupa ile Asya kıtaları üzerindedir.
 • B ) Aliler'e gidelim mi?
 • C ) Ay, Dünyanın uydusudur.
 • D ) Murathan'ın kardeşi gelmiş.

2

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A ) Bir kahkaha daha attı.
 • B ) Onunla gözgöze geldik.
 • C ) Geçen gün kartı geldi.
 • D ) Bana da sevmeyi, sevilmeyi öğretiniz.

3

Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır?

 • A ) Türkiye Cumhuriyeti, dünya durdukça var olacaktır.
 • B ) Ziya Gökalp Bulvarı, Ankara'nın büyük caddelerindendir.
 • C ) Orta anadoluda kış mevsimi, genellikle sert geçer.
 • D ) Van Gölü, İran - Türkiye demiryolunun tam üstündedir.

4

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

 • A ) Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi.
 • B ) Vatandaş TBMM ne başvurdu.
 • C ) Odaya giren Güneş'ten rahatsız olduk.
 • D ) Bu gösteri Alideki yeteneği ortaya çıkardı.

5

Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?

 • A ) İzmir, 9 eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldı.
 • B ) Türk hava kurumu, havacılık çalışmaları yapar.
 • C ) Biz, Bursa da bir mahallede oturuyoruz.
 • D ) Osmanlılar ilk tersaneyi Gelibolu'da kurdular.

6

Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

 • A ) Birde baktımki dışarıda kar yağıyor!
 • B ) Turistler parktaki sandalyelere oturdular.
 • C ) Ekmeği öyle bir iştahla yamaya başladı ki...
 • D ) Çocuklar albümdeki fotoğraflara bakıyorlardı.

7

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A ) 1984'de
 • B ) Simitçi
 • C ) Arkadaştan
 • D ) Hafifçe

8

Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın. cümlesinde başarılı olan kimdir?

 • A ) bu
 • B ) ben
 • C ) sen
 • D ) onlar

"4. Sınıf Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4.Sınıf Yansıma Sözcükler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.