Sor

Belirli bir şekli olmayan yani içine konuldukları kabın şeklini alan maddeler hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Belirli bir şekli olmayan ve içine konuldukları kabın şeklini alan maddelere "sıvılar" ve "gazlar" denir.

Sıvılar, belirli bir hacme sahip olmakla birlikte, kabın şeklini alarak hacimlerini değiştirebilirler. Örneğin, bir bardağa su koyduğunuzda suyun şekli bardağın şeklini alır.

Gazlar ise hem belirli bir şekilleri hem de hacimleri olmayan maddelerdir. Kabın şeklini alarak hacimlerini değiştirirler. Örneğin, bir gaz tüpüne basınç altında sıkıştırılmış gaz koyduğunuzda, gaz kabın şeklini alır ve hacmini değiştirir.
1

Aşağıdakilerden hangisi katıdır?

 • A ) Toz şekeri
 • B ) Zeytin yağı
 • C ) Limonata
 • D ) Doğal gaz

2

Özgür, beher bardağını kullanarak deney yapıyor. Beherin boş kütlesine ve boş kütlesi ile birlikte ölçülen kütleden, boş kütleyi çıkardıktan sonra kalan kütleye verilen adı unutuyor. Bu adlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A ) Dara - net kütle
 • B ) Dara - kilo
 • C ) Kilo - gram
 • D ) Kütle - litre

3

I. Su ve yoğurt= Ayran
II. Limon, su ve şeker= Limonata
III. Zeytinyağı ve su= Yağlı su
IV. Şeker ve süt= Şekerli süt
Numaralandırılmış karışımlardan hangisine baktığımızda karışımı oluşturan maddeleri ayrı ayrı görebiliriz?

 • A ) I, II
 • B ) III,IV
 • C ) II,III,IV
 • D ) I,III,IV

4

Gazlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Gazlar sıkıştırılamaz.
II. Gazların belirli bir şekli yoktur.
III. Gazlar bulundukları kabın tamamına yayılır.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A ) I, II ve III
 • B ) II ve III
 • C ) I ve II
 • D ) Yalnız I

5

Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir?

 • A ) Erime
 • B ) Donma
 • C ) Kaynama
 • D ) Buharlaşma

6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Kütlenin birimi kilogram ya da gramdır.
 • B ) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülebilir
 • C ) Katı hâldeki maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesi donmadır.
 • D ) Farklı büyüklükteki katı maddeler eleme yöntemi ile birbirlerinden ayrılabilir.

7

Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir?

 • A ) Şekerli su
 • B ) Tuzlu su
 • C ) Çakıl – kum
 • D ) Hava

8

Yağ, aşağıdaki karışımlardan hangisinde çözünür?

 • A ) tuzlu su
 • B ) sabunlu su
 • C ) yağlı su
 • D ) şekerli su

"Belirli bir şekli olmayan yani içine konuldukları kabın şeklini alan maddeler hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Günlük yaşamımızda sıvıların hacmini ölçme işlemini nerede kullanırız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.