Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir? sorunun cevabı "Çiy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir öge vurgulanmıştır? Çanakkale'de deniz savaşlarında başarılı olamayan İtilaf Devletleri, amaçlarına ulaşmak için karadan taarruz etmeye karar vermişlerdi. Osmanlı komutanlarının çoğu düşmanın Saroz Körfezi'nden çıkarma yapacağını düşünü-yordu. Mustafa Kemal ise, düşmanın Conk Bayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Nitekim düşman güçleri M. Kemal'e öğrenim hayatı boyunca okuduğu eserler ger-çekçi, akılcı ve bilimsel bir düşünce yapısı kazandırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırlamamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir? Oy kullanma, ehliyet alma, para kazanma, askere gitme için kaç yaşında olmamız gerekir? Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?   Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır?  T.C.Anayasası’na göre yakalanan kişi,tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içerisinde hakim önüne çıkarılır? Kuwetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Belge Üzerinde Seçili Olan Bir Belge Klâvyeden Nasıl Kopyalanır? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır?(Hava sürtünmesi önemsizdir; g=10m/s2)