Sor

4. Sınıf Gaz Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Gaz, düşük yoğunluğa sahip bir madde halidir. Gaz molekülleri, geniş bir alana yayılarak belirli bir şekle sahip değillerdir. Gazlar, sıvıların ve katıların aksine sıkıştırılabilir ve genellikle yüksek hareketlilik sergilerler.

Gaz Maddelerin Özellikleri


1 – Belli bir şekilleri yoktur ,bulundukları kabın şeklini alırlar.
2 – Belli bir hacmi yoktur.
3 - Bulundukları kabı tamamen doldururlar.
3 – Bulundukları ortama yayılırlar.
4 – Sıkıştırılabilirler.
5 – Uçucudurlar.

Gaz Maddelere Örnekler


→ Oksijen
→ Azot
→ Hidrojen
→ Helyum
→ Karbon dioksit
→ Neon
→ Argon
→ Kripton
→ Radon
→ Amonyak
→ Metan
→ Etilen
→ Klor
→ Fosgen
→ Hidroklorik asit gazı
→ Oksijen kaynağı gazlar
→ Propan
→ Bütan
→ Doğal gaz
→ LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı)
→ Fosfin
→ Su buharı
→ Ozon
→ Asit gazları
→ Karbondioksit gazı vb. gazlar olabilir.
1

Gaz bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine ne denir?

 • A ) Buharlaşma
 • B ) Süblimleşme
 • C ) Yoğunlaşma
 • D ) Kırağılaşma

2

Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 • A ) ölçülecek sıvı madde
 • B ) dereceli silindir
 • C ) tartma aracı
 • D ) sıvının konabileceği boş kap

3

Kütle hangisi ile ölçülmez?

 • A ) baskül
 • B ) yaylı kantar
 • C ) eşit kollu terazi
 • D ) dereceli kap

4

Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Soluduğumuz hava bir karışımdır.
 • B ) Tuzlu su bir karışımdır.
 • C ) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez.
 • D ) Saf maddeler en az iki maddeden oluşur.

5

Aşağıdakilerden hangisi çizme ve şemsiyenin ortak özelliğidir?

 • A ) Suda batmak
 • B ) Suyu çekmek
 • C ) Suyu çekmemek
 • D ) Mıknatısla çekilmek

6

Doğal kaynaklar sınırlı ve çok değerlidir. Doğaya verdikleri zarar, yapay maddelere göre daha azdır. Doğal kaynakları daha verimli kullanmak için hangisini yapabiliriz?

 • A ) Daha az kullanmalıyız.
 • B ) Geri dönüşümü sağlamalıyız.
 • C ) Yapay kaynakları tercih etmeliyiz.
 • D ) Eskise bile kullanmaya devam etmeliyiz.

7

Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?

 • A ) Tuz
 • B ) Şeker
 • C ) Meyve Salatası
 • D ) Altın

8

Arkadaşım ile birlikte köpük parçalarını suya atarak oyun oynadık. Oyunumuz bitti. Şimdi köpük ve suyu ayırmak istiyoruz. Hangi yöntemi kullanmalıyız?

 • A ) Suda Yüzdürme
 • B ) Eleme
 • C ) Süzme
 • D ) Mıknatısla ayırma

"4. Sınıf Gaz Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Suyu Emen ve Emmeyen Maddeler Nelerdir? Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.