Sor

4. Sınıf Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Sıvı, belirli bir şekle sahip olmayan ancak belirli bir hacme sahip olan bir maddedir.

Sıvı Maddelerin Özellikleri


1 – Belli bir hacimleri vardır.
2 – Belli bir şekilleri yoktur, bulundukları kabın şeklini alırlar.
3 – Tanecikleri arasında boşluk az olduğundan, sıkıştırılarak hacimleri küçültülemez.
4 – Sıvı maddeler akışkandırlar.
5 - Belirli bir kütlesi vardır.
5 – Su , süt , benzin , zeytinyağı , kolonya , alkol gibi maddeler sıvı maddelerdir.

Sıvı Maddelere Örnekler


→ Su
→ Etanol
→ Metanol
→ Propanol
→ Etilen glikol
→ Motor yağı
→ Benzene
→ Yağ
→ Glikol
→ Aseton
→ Gliserol
→ Süt
→ Jöle
→ Kıvırcık saç kremi
→ Sirke
→ Alüminyum sıvıları
→ Yağlayıcılar
→ Alkol bazlı el dezenfektanları
→ Deterjanlar
→ Boya vb. sıvılar sayılabilir.
1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?

 • A ) nikel tel
 • B ) bakır tel
 • C ) demir ataş
 • D ) çelik tencere

2

Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) brüt kütle 1230 g'dır.
 • B ) net kütle 230 g'dır.
 • C ) dara kütle 570 g'dır.
 • D ) net kütle 570 g'dır.

3

Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek olarak gösterilemez?

 • A ) Kolonyanın buharlaşması
 • B ) Altının eritilmesi
 • C ) Buzun erimesi
 • D ) Şekerin bozulması

4

Bir taşın hacminin nasıl ölçülebilir?

 • A ) Eşit kollu terazi ile ölçeriz
 • B ) Yaylı kantar ile ölçeriz
 • C ) Elektronik terazi ile ölçeriz.
 • D ) Dereceli kap ile ölçeriz.

5

Maddelerin özelliklerinden biri de miktarıdır. Maddelerin sahip olduğu bu ölçülebilen ve değişmeyen madde miktarına ne denir?

 • A ) Kütle
 • B ) Hacim
 • C ) Sıcaklık
 • D ) Dara

6

Verilen maddelerden hangisi karışım değildir?

 • A ) Domates püresi
 • B ) Salata
 • C ) Limonlu su
 • D ) Çorba

7

Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir?

 • A ) cam
 • B ) su
 • C ) hava
 • D ) demir

8

Gazların özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Gazların yayılma özelliği vardır.
 • B ) Gazlar sıkıştırılamaz.
 • C ) Gazlar çok küçük deliklerden geçebilir.
 • D ) Bazı gazların kokusu vardır.

"4. Sınıf Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Maddelerin suda batma ve suda yüzme özelliklerinden faydalanılarak hangi araç gereçler üretilmiştir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.