Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Boş kabın kütlesine.................. denir ?Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Boş kabın kütlesine.................. denir ?Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? sorunun cevabı "dara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz…”Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu belirtmiştir? Güneş tutulması ile ay tutulmasının ortak noktası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Osmanlı devletinde alınan kararları dine uygunluğunu kim denetlerdi? Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge hangisidir? Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır? Zamirle ad durum eklerini aldığı zaman kökte ses değişikliği olabilir.Aşağıdaki zamirlerin hangisinde bu durumu örnekleyecek bir kullanım vardır? If we had watched the news,……..….  A :  7 = 9Yukarıdaki bölme işlemine göre, verilmeyen sayı kaçtır? Selamlaşmak aramızdaki .......................arttırır.Seçeneklerden hangisinin boşluğa gelmesi uygun değildir? Objektif tarih yazıcılığının Hititlerde başladığını savunan bir tarihçi buna;I- Anallarda zaferlerle birlikte yenilgilerin de yer alması,II- Analların Tanrılara hesap verme amacıyla yazılmaları,III-Resmi tarih yazıcılığına örnek olmalarıgibi verilenlerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir?  02.04.2019 tarihinden 5 hafta sonrasındaki tarih nedir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz.  (    )  Vakıflar günümüzdeki Sosyal Devlet anlayışını yerine getirirdi(     )  Tımar sisteminde toprakların sahibi çiftçiydi(  ) Medreselerde eğitim gören talebelerin ihtiyacını Vakıflar karşılardı(     )  Tımar sahipleri bölgedeki adalet işlerini de yapardı. (  ) Enderun mektebine genelde devşirme sisteminden gelen öğrenciler alınırdı