Sor

Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Geri dönüşüm yapmak, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Bunun nedeni, geri dönüştürülen malzemelerin, yeniden üretmek için gerekli olan enerjinin azaltılmasına yardımcı olmasıdır.

Örneğin, bir ton alüminyum geri dönüştürüldüğünde, yeni alüminyum üretmek için gerekli olan enerji miktarı önemli ölçüde azalır. Bu, çünkü geri dönüştürülen alüminyumun, üretim sürecinde yeniden eritilmesi gerekiyor. Bu da, yeniden alüminyum üretmek için gerekli olan enerji miktarını azaltır.

Aynı şey diğer geri dönüştürülebilen malzemeler için de geçerlidir. Geri dönüştürülen malzemelerin tekrar kullanılması, yeni ürünlerin yapımı için gerekli olan enerji miktarını azaltır.

Geri dönüşüm, atık malzemelerin yeniden kullanımı veya tekrar işlenmesi yoluyla kaynakların korunmasına yardımcı olan bir süreçtir. Enerji tasarrufu, geri dönüşüm yoluyla sağlanabilir çünkü atıkların yeniden kullanılması, yeniden işlenmesi veya geri dönüştürülmesi için daha az enerji harcanması gerekmektedir.

Örneğin, geri dönüştürülmüş malzemelerin üretimi, yeni malzemelerin üretimine göre daha az enerji gerektirir. Geri dönüşüm işlemi sırasında atık malzemelerin parçalanması, eritilmesi veya işlenmesi gibi işlemler, ham madde olarak kullanılacak malzemelerin üretimi için gerekli olan işlemlere göre daha az enerji gerektirir.

Ayrıca, geri dönüşüm yoluyla atıkların yeniden kullanılması, depolama alanlarının daha az kullanılması ve dolayısıyla bu alanların yönetimi ve bakımı için daha az enerji harcanması anlamına gelir. Bunun yanı sıra, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, çevredeki atıkların ve kirliliğin azaltılmasına yardımcı olur, bu da enerji kaynaklarının korunmasına katkıda bulunur.

Sonuç olarak, geri dönüşüm yoluyla enerji tasarrufu sağlanır çünkü atık malzemelerin yeniden kullanımı, yeniden işlenmesi veya geri dönüştürülmesi için daha az enerji harcanması gerektiği için doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
1

Hangi ürün ve sıklıkla ekonomik faaliyet olarak yapıldığı yer hatalıdır?

 • A ) Ordu – fındık
 • B ) Antalya – seracılık
 • C ) İzmit – otomotiv sanayi
 • D ) Van – tarım

2

Yiyecekler, hem ihtiyaç hem de istek olabilir. Buna göre,aşağıdaki yiyeceklerden hangisi istek olarak kabul edilebilir?

 • A ) Yumurta
 • B ) Meyve
 • C ) Dondurma
 • D ) Et

3

Ailelerin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Gelir
 • B ) Gider
 • C ) Aile bütçesi
 • D ) Tasarruf

4

Aşağıdakilerden hangisi istek değildir?

 • A ) Arkadaşlarıyla beraber doğa yürüyüşü yapmak
 • B ) Yırtılan ayakkabısı yerine yenisini almak
 • C ) Tiyatroya gitmek
 • D ) Seyahat etmek

5

Toplumun ihtiyacı olan ürünleri ortaya çıkarmaya, ihtiyacı karşılamaya ne ad verilir?

 • A ) Tüketim
 • B ) Üretim
 • C ) Dağıtım
 • D ) İhracat

6

Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarımızı israf etmeden kullanmaya örnek bir davranış değildir?

 • A ) Kalemimizi sürekli açmak
 • B ) Bayat ekmekleri ısıtıp yemek
 • C ) Ders araç-gereçlerimizi özenli kullanmak
 • D ) Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almak

7

Melih, isteklerini ve ihtiyaçlarını listeleyerek annesi ile alışverişe çıkar.
Aşağıdakilerden hangisini bütçelerine göre diğerlerinden sonra almalıdırlar?

 • A ) okul çantası
 • B ) tablet bilgisayar
 • C ) ders kitapları
 • D ) ​ayakkabı

8

Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen bir 4. Sınıf öğrencisinin hangisini yapması doğru değildir?

 • A ) Kalemi varken tekrar kalem almaması
 • B ) Okuma kitabı almaması
 • C ) Beslenmesinde annesinin yaptığı ürünleri tüketmesi
 • D ) İhtiyacı olmayan ayakkabıyı almaması

"Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlamanın yararları nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.