S:1

Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır?

Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? sorunun cevabı "Isınmak için yakmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
A: I will visit Italy next year.B: - - - - ? Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 6ya kalansız bölünemez? Allah, bu Kuranın bir benzerini daha hiçbir kimseye vermemiştir. Kesinlikle Kuran (sarılıp kurtulmak isteyenler için) Allahın kopmaz ipi ve (Ona doğru yürümek isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kuranda kalbin baharı ve ilmin pınarları vardır.( Hz. Ali, Nehcül-Belâğa)Hz. Ali bu ifadesiyle Kuranın hangi yönüne değinmemiştir? 8 . 4 + 52 - 60 : 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Yola çıkarken şemsiyemizi aldık .......... yağmur yağmadı .Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getiremeyiz ? Peygamberimiz aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Aşağıdakilerden hangisi beslenmesine göre farklıdır? Küçük keçi, beyaz kurdu görünce kısa kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. cümlesinde kaç tane varlığı niteleyen sözcük vardır? Eğer İtalyaya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı. Bu sözü söyleyen bir tarihçinin dışarıdan gelenler ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla,oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallarvardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? Aşağıda verilen internet sitelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Bir çanak anten kablosunun antenden evin girişine uzunluğu 8 m 45 cm,evin girişinden televizyona olan uzaklığı ise 4 m 85 cm ise kablo toplam kaç cm uzunluğundadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? İnsandan anlamak deyiminin anlamı hangisidir? Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? "Sıvı maddelerin ısı olarak gaz haline geçmesine ..................denir. cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? Nemrut Dağı hangi bölgemizdedir? Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sınıfımızdaki 34 öğrenciden 13ü kızdır. Sınıfımızdaki erkekler kaç kişidir? Ahmetin kumbarasında 5 lira vardır. Ahmet, kumbarasına her gün kumbaradaki miktar kadar daha para atmaktadır. Buna göre 6. günün sonunda Ahmetin kumbarasında kaç lira birikir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin -den halinde bir sözcük vardır? Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi ve Doğu Avrupadaki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? ​İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisiürünü...................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar çünkü sözcüklerden biri gereksizdir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisindeki altı çizili sözcük anla- tım bozukluğuna yol açmıştır? Gırtlağın altında soluk borusunun üstünde bulunan, salgıladığı "tiroksin" hormonu ile vücudumuzdaki metabolizma hızını düzenleyen salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden yapısı bakımından farklı olan hangisidir? Bireyin kendi tutum ve eylemlerini değerlendirme gücü ya da yetisi ahlak felsefesinde hangi kavramla açıklanır? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Its very cold today. ................ Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden değildir? Esendalʼın hikâyelerinde ağır basan yön ne kuruluşlarında ne çözümlemelerinde ne de başka yanlarında aranmalıdır. Bunların her birinde ondan ileride olan hikâyecilerimiz vardır. Esendalʼın asıl başarısı hikâye etme sanatında kendini gösterir. Hikâyeleri okurken olayları biz de yaşarız, kitabın sayfaları bizi hayatın içine iter. Kendimizi olayların ortasında ve hikaye kahramanlarının arasında buluruz, âdeta onlardan biri oluruz. Canlı, yoğun, hareketli bir anlatıştır bu. Hikâye de temelde bir anlatma sanatıdır. Esendal, işte bu sanatın ustasıdır.Bu metindeki cümleler kazandıkları anlamlar açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ayetlerden hangisi iman-bilgi ilişkisine örnek verilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir