Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İhtiyaçtan fazla alınan bir ürün hangisine neden olabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İhtiyaçtan fazla alınan bir ürün hangisine neden olabilir? sorunun cevabı " İsrafa  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Genç yazar, yazılarını kimseden etkilenmeden ortaya koymaya çalışırdı. Başkalarının açtığı kapıdan girmez, kendisine her zaman farklı bir yol bulurdu. Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bütün insanlar iyilik yapmaya kötülükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?          Aşağıdakilerden hangisi“Danişmendname” için söylenemez?  0,5km+26m= 526……İşleminin sonucunun doğru olması için birimi ne olmalıdır?    İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi yorumlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu yorumların temel amaçlarından biri değildir? Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur?  “…………….. teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.” Yukarıdaki ifade de boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?  “ fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme”        Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?     “İyiliğe karşı iyilik her kişinin; kötülüğe karşı iyilik er kişinin işidir.” Sözünden hangi sonuç çıkar?  Işığı geçiren maddelere - - - -  madde denir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?