Sor

Doğal unsur nedir? Doğal unsurlara 15 örnek

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Doğal unsur, insan müdahalesi olmadan doğada bulunan herhangi bir element, özellik, varlık veya olgu olarak tanımlanabilir. Doğal unsurlar, coğrafya, biyoloji, jeoloji, astronomi, meteoroloji ve çevre bilimleri gibi birçok alanda incelenir.

Doğal unsur, doğada kendiliğinden var olan herhangi bir şeydir. Mesela, su, hava, toprak, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, dağlar, denizler gibi birçok şey doğal unsurdur. Bu şeyler insanlar tarafından yapılmamıştır, doğa kendiliğinden oluşturmuştur.

İşte doğal unsurların 15 örneği:
✔ Su
✔ Hava
✔ Toprak
✔ Ağaçlar
✔ Bitkiler
✔ Hayvanlar
✔ Kayalar
✔ Denizler
✔ Göller
✔ Dağlar
✔Ovalar
✔ Çöller
✔ Volkanlar
✔ Yeraltı suları
✔ Atmosferik olaylar (örneğin fırtına, kar yağışı, şimşek vb.)
1

İnsanların ve tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal çevremizi korumalıyız. Diyen biri aşağıdakilerden hangisini korumayı önermektedir?

 • A ) Binaları
 • B ) Yolları
 • C ) Okulları
 • D ) Akarsuları

2

Çevresine göre çukurda kalmış geniş düzlüklere ne denir?

 • A ) Plato
 • B ) Yayla
 • C ) Ova
 • D ) Vadi

3

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?

 • A ) Akdeniz Bölgesi
 • B ) Karadeniz Bölgesi
 • C ) Doğu Anadolu Bölgesi
 • D ) İç Anadolu Bölgesi

4

Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir?

 • A ) Güneydoğu – Kuzeybatı
 • B ) Doğu – Güney – Kuzey – Batı
 • C ) Kuzeydoğu – Güney – Batı
 • D ) Kuzeybatı – Güney – Doğu

5

Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Beklenmedik bir anda olurlar.
 • B ) Çevreye hiçbir zararları yoktur.
 • C ) Doğal afetler, can ve mal kaybına yol açarlar.
 • D ) Sel, doğal afetlerdendir.

6

Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?

 • A ) barometre
 • B ) termometre
 • C ) sismograf
 • D ) teleskop

7

Adana ve Antalya'nın, Trabzon' dan daha sıcak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Trabzon'un karasal iklim özelliklerine sahip olması
 • B ) Karadeniz ikliminin daha sıcak olması
 • C ) Akdeniz ikliminin daha sıcak olması
 • D ) Trabzon'un denizden uzak olması

8

Geçmişte insanlar; bazı olaylardan hareketle hava tahminleri yapıyorlarmış. Mesela at kestanesi ağaçlarının çiçek açması havaların ısınmaya başladığının göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Çekirgelerin çok ses çıkarması ise ertesi günün sıcak geçeceğinin işareti olarak kabul ediliyormuş.
İnsanlar yaptıkları bu tahminlere göre .......................................................... boş bırakılan yere hangi seçenek yazılmalıdır?

 • A ) evcil hayvanlar beslemişlerdir.
 • B ) devletler kurmuşlardır.
 • C ) meslek seçiminde bulunmuşlardır.
 • D ) günlük yaşamlarını planlamışlardır.

"Doğal unsur nedir? Doğal unsurlara 15 örnek " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.