Sor

Kimlik belgeleri neden kişiye özel olarak düzenlenir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Her insanın kendisine ait olan T.C resmî kimlik kartı benzersizdir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Bu amaçla her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu ülke tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir.

Hayatımız boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi bilgilerimizin yer aldığı bu resmi belge yaparız. Bu belge bizim diğer insanlarla karıştırılmamamızı sağlar.
1

Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?

 • A ) Yaşadığımız çevre
 • B ) Ailemizin ekonomik durumu
 • C ) Duygularımız ve düşüncelerimiz
 • D ) Doğum tarihimiz

2

Aşağıda verilen cümleler doğru ise başında bulunan yay ayraç içine D yanlış ise Y yazınız.
(....) Yeni kimlik belgesinin ön yüzünde elektronik çip vardır.
(....) Her bireyin T.C. kimlik numarası farklıdır.
(....) Beste yapmak yetenek gerektiren bir davranıştır
(....) Resim yapmak, müzik dinlemek ve bisiklete binmek temel ihtiyaçlarımızdır

 • A ) YDDY
 • B ) YYDY
 • C ) YDYY
 • D ) YDDD

3

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez?

 • A ) Cemre in boş zamanlarında resim yapması.
 • B ) Ayfer ‘in okul kantininde sıraya girmesi.
 • C ) Yağız' ın annesine yardım etmesi
 • D ) Emrah'ın, kütüphanede sessiz olması.

4

Nüfus cüzdanımızın ön yüzünde yer alan bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?

 • A ) Seri numarası
 • B ) Baba adı
 • C ) Ad
 • D ) Soyad

5

Nüfus cüzdanı nereden çıkartılır?

 • A ) Hastanede
 • B ) Milli Eğitim Müdürlüğünde
 • C ) Nüfus Müdürlüğünde
 • D ) Dış İşleri Bakanlığında

6

Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir?

 • A ) Üzülme
 • B ) Ağlama
 • C ) Koşma
 • D ) Gülme

7

Olayların oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına ...................................... denir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) yetenek
 • B ) empati
 • C ) kronoloji
 • D ) tarih

8

Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir?

 • A ) çam ağacı
 • B ) soy ağacı
 • C ) ağaçlık
 • D ) orman ağacı

"Kimlik belgeleri neden kişiye özel olarak düzenlenir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bayramlarımız Dışında Milli Kültürümüzü Yansıtan Kutlama ve Törenlere Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.