Sor

Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar Tarihleri İle Şunlardır.
-31 Mart Vakası 13 Nisan 1909
-Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911
-Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
-İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
-Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
-Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
-Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
-Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923
-Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
-Büyük Taarruz 4 Mart 1922
1

Bize özgü duygu ve.................................... bireysel farklılıklarımızdandır. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A ) Düşüncelerimiz
 • B ) Eşyalarımız
 • C ) Sözlerimiz
 • D ) Davranışlarımız

2

T.C. Kimlik Belgesi'ne bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A ) Doğum yeri
 • B ) Doğum tarihi
 • C ) Baba Adı
 • D ) Kardeş sayısı

3

Aşağıdakilerden hangisi ilgilerimiz arasında yer almaz?

 • A ) Beslenme
 • B ) Bağlama çalma
 • C ) Futbol oynama
 • D ) Resim yapma

4

Hangisi bir bireyin doğuştan sahip olduğu özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Parmak izi
 • B ) Düşünce
 • C ) Saç rengi
 • D ) Cinsiyet

5

1. Doğum
2. Okul bitirme
3. Evlenme
4. Yürüme
Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?

 • A ) 1
 • B ) 2
 • C ) 3
 • D ) 4

6

 • 1. Adımız, soyadımız
 • 2. Doğduğumuz yer
 • 3. Okulumuzun adı
 • 4. Sınıfımızın adı
Buna göre nufüs cüzdanımızda hangi bilgiler bulunmaz ?

 • A ) 1 ve 2
 • B ) 2 ve 3
 • C ) 2 ve 4
 • D ) 3 ve 4

7

Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına.........................denir. cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

 • A ) zaman
 • B ) tarih
 • C ) kronoloji
 • D ) dizin

8

Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir. cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir?

 • A ) Birey
 • B ) birlik
 • C ) Toplum
 • D ) erkek

"Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Mondros Ateşkes Antlaşması" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.