Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları Konu Özeti

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çocuk oyunlarının geçmişi çok çok eskidir.

Geçmişte en çok oynanan çocuk oyunları şunlardır.
- Çelik çomak,
- Beştaş, seksek,
- Körebe,
- Saklambaç,
- Yakan top,
- İstop,
- Aç kapıyı bezirgânbaşı,
- Dalye
- Aşık Oyunu
- Topaç Çevirme

Eskiden oynanan çocuk oyunları genellikle evin dışında, bahçede, sokakta veya boş bir alanda oynanırken, günümüzde oyunlar daha çok tek başına ve sadece evde oynar hale gelmiştir.

Yine eskiden oynanan çocuk oyunları, aynı anda birden fazla çocuğun katıldığı grup halinde oynanan oyunlarken günümüzde grup oyunları yok denecek kadar azdır.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber çocuklar artık zamanlarının büyük kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçirmektedir. Bu gelişme ile beraber sadece oyunlar değişmemiş çocuğun oynadığı oyuncaklarda değişmiştir.
1

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıklarımız ile ilgilidir?

 • A ) Sakla samanı, gelir zamanı.
 • B ) Beş parmağın beşi bir olmaz.
 • C ) Ayağını yorganına göre uzat.
 • D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

2

 • 1. COVİD 19 salgının ilan edilmesi
 • 3. Yarıyıl tatili
 • 2. Okulların açılması
 • 4. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
2019-2020 eğitim öğretim yılındaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) 1, 2, 3, 4
 • B ) 1, 3, 4, 2
 • C ) 2, 3, 4, 1
 • D ) 2, 4, 3, 1

3

Babamızın bize hediye alması bizde hangi duygunun oluşmasına sebep olur?

 • A ) Nefret
 • B ) Korku
 • C ) Sevinç
 • D ) Acı

4

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez?

 • A ) Cemre in boş zamanlarında resim yapması.
 • B ) Ayfer ‘in okul kantininde sıraya girmesi.
 • C ) Yağız' ın annesine yardım etmesi
 • D ) Emrah'ın, kütüphanede sessiz olması.

5

Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguyu yansıtır?

 • A ) kin
 • B ) nefret
 • C ) sevgi
 • D ) Kıskanma

6

Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz?

 • A ) birbirinden farklıdır.
 • B ) çok başarılıdır.
 • C ) aynı sporu sever.
 • D ) aynı yeteneklere sahiptir.

7

Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip içinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

 • A ) Parmak izi
 • B ) Fotoğraf bilgisi
 • C ) Nüfus kayıt bilgileri
 • D ) Kimlik belgesi sıra numarası

8

Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır?

 • A ) Çip konulması
 • B ) Küçük olması
 • C ) İngilizce bölüm adları
 • D ) TC kimlik numarasının olması

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları Konu Özeti" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Millî mücadelenin ülkemiz ve milletimiz için önemi nedir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.