Sor

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Aile Tarihi Konu Özeti

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Üyesi olduğumuz ailenin ya da seçtiğimiz başka bir ailenin geçmişinin ayrıntılı olarak incelenmesine aile tarihi denir.

Kavramlar:
► Anne , baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Kan yoluyla birbirine bağlı olan insanlara akraba denir.
► Anne, baba, kardeş, dayı, hala, kuzen vb. Evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimselere hısım denir. Kayınvalide, elti, görümce, kayınbirader, yenge vb.
► Bir ailenin kökenini gösteren genellikle ağaç şeklindeki şemaya soy ağacı denir.

Tarih
Geçmişte yaşanmış önemli olayları yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalına tarih denir.

Sözlü tarih
Belli bir olayı yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını sözlü olarak anlatmalarına sözlü tarih denir.

Yazılı tarih
Tarihi bilgilerden ,belgelerden yararlanılarak yazılan tarihe yazılı tarih denir.

Aile tarihimizi en iyi kimden öğrenebiliriz?
• Fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, kimlikler, belgeler gibi görsel ve yazılı kaynaklardan öğrenebiliriz.
• Eskiden kalan eşyalar ve kıyafetlerden öğrenebiliriz.
• Sözlü tarih yöntemini kullanarak öğrenebiliriz.
• Soy ağacını kullanarak öğrenebiliriz..

SÖZLÜ TARİH BASAMAKLARI NELERDİR?
1- Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
2- Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.
3- Sorulacak soruların belirlenir.
4- Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.
5- Görüşme yapılır.
6- Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hale getirilir.

Aile Tarihi İle Şunları Öğreniriz
Çocuk yetiştirme usulleri , Evlenme gelenekleri , Aile ve akrabalık ilişkileri ,Ekonomik faaliyetler , Göçlerin nasıl gerçekleştiği , Göç edilen yerlerdeki kurdukları hayatlar, Toplumsal değer ve zevklerin değişimi hakkında bilgi edinilebilir.

Aile tarihini araştırırken yararlanabileceğimiz yazılı kaynaklar nelerdir?
Fotoğraflardan, mektuplardan, koleksiyonlardan, belgelerden, Sözlü tarih yöntemi kullanılır. Kıyafetlerden, çeşitli ev eşyalarından yararlanılır.
1

Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

 • A ) İçişleri Bakanlığına
 • B ) Maliye Bakanlığına
 • C ) Adalet Bakanlığına
 • D ) Millî Eğitim Bakanlığına

2

Kimlik belgesi fotoğrafsız olarak en fazla kaç yaşına kadar kullanabilir?

 • A ) 7
 • B ) 10
 • C ) 12
 • D ) 15

3

Kişisel bilgilerimizden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?

 • A ) boy uzunluğumuz
 • B ) soyadımız
 • C ) adımız
 • D ) doğum tarihimiz

4

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

 • A ) Parmak izimiz
 • B ) Boy uzunluğumuz
 • C ) Düşüncelerimiz
 • D ) Göz rengimiz

5

Aşağıdakilerden hangisi farklılıklara saygı ile açıklanabilir?

 • A ) Farklı ilçedeki öğrencilerin aynı sınıfta ders işlemeleri
 • B ) İnsanların düşüncelerini özgürce açıklaması
 • C ) Farklı inançlardaki insanların bir arada yaşaması
 • D ) Herkesin vatanını sevmesi

6

Milli bayramlarda sergilenen dramalarda görev alan ve başarılı sunum yapan Ali hangi sosyal kulübe üye olmalıdır?

 • A ) Edebiyat kulübü
 • B ) Müzik kulübü
 • C ) Spor kulübü
 • D ) Tiyatro kulübü

7

Beş par­ma­ğın be­şi bir ol­maz. ata­sö­zü aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­siy­le il­gi­li­dir?

 • A ) Doğa Sevgisi
 • B ) Bi­rey­sel fark­lı­lık
 • C ) Okul Sevgisi
 • D ) Sorumluluk

8

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez?

 • A ) Cemre in boş zamanlarında resim yapması.
 • B ) Ayfer ‘in okul kantininde sıraya girmesi.
 • C ) Yağız' ın annesine yardım etmesi
 • D ) Emrah'ın, kütüphanede sessiz olması.

"4.Sınıf Sosyal Bilgiler Aile Tarihi Konu Özeti" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Mondros Ateşkes Antlaşması" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.