S:1

Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Deniz suyundan tuz elde etmek ----Damıtma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamlıdır? Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: ........... ............. ........... demiş. Hoca nereye katılmış? Tedbir kuldan, takdir Allahtandır.Yukarıdaki atasözü hangi kavram ile ilgilidir? Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslamı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( 6 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 1 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1) çözümlenmiş olarak verilen doğals ayı aşağıkdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimdeki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir madde, hem cisim, hem malzeme, hem alet, hem de eşya olarak kullanılabilir.Buna göre demir maddesi, aşağıdakilerden hangisinde malzeme olarak kullanılır? "Düşmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? • Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ayda bir bölgeye onun ismini verdi.• İbni Sinanın tıp alanında yaptığı çalışmala-rının yer aldığı el Kanun Fit Tıb adlı eseri17. yüzyıla kadar Avrupada tıp eğitiminde kullanıldı.Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Kuran-ı Kerimde mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following statements are TRUE based on the text? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? -Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır. -Kibirli varlıktır. -Hz.Adem (as)ın cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur.Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Figen Öğretmen, matematik dersinde fonksiyon konusunu işlerken önce öğrencilere ön bilgilerini hatırlatmış, sonra konuyla ilgili kuralları tahtaya yazarak anlatmıştır. Dersin son bölümünde ise örnekler vererek çeşitli açıklamalar yapmıştır.Buna göre Figen Öğretmen öğrenme ortamında aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Hangisi fiziksel bir özelliktir? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.Bu hadiste Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 564 190 sayısı için hangisi yanlıştır? 2 düzine yumurta 4 deste yumurtadan kaç eksiktir? Hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı sistemlere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insanda neden olabileceği durumlardandır? Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar. 222 x 22 = 12 x A eşitliğini sağlayan A kaçtır? Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Bilgisayar kullanırken sağlımız için dikkat etmemiz gereken kurallar aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Doğru olanın yanına D , yanlış olanın yanına Y harfini yazınız. ( ) Dik oturulmalı ve sırt desteklenmelidir. ( ) Ara verilmeden çalışılmalıdır. ( ) Ayaklar yere tam basmalı, dizler 90 derecelik açıda olmalıdır. ( ) Monitöre (Ekrana) çok yakından bakmalıyız. ( ) Kollarımız fare ve klavye ile aynı hizada olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz(sas)in çocuklara karşı davranışlarından değildir? Aşağıdaki durumların hangisinde besmele çekilmez? İl Yatırım Projesi1. Ağrı Kağıt fabrikası2. Trabzon Kereste fabrikası3. Antalya Meyve suyu fabrikası4. Isparta Gülyağı fabrikasıYukarıda yapılan eşleştirmede hangi şehirde ham madde temini daha zordur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? 178 saniye kaç dakika kaç saniyedir? Batılı bir tarihçinin Batı Avrupayı, hatta İngiltereyi muhtemel bir moğol saldırısından kurtaran kişidiye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir? Yorucu, yorgan, yorgun sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir? Cebimdeki paraya 375 TL eklersem 725 TL oluyor. Cebimde kaç lira vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir? Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. (Lokman suresi, 10. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? My father never - - - - coffee, but he always- - - - tea. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir