S:1

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir? sorunun cevabı "Meyve kabukları " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Elementlerle ilgili;I. Tek cins atom içerirler.II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Daha etkili bir arama yapmak için verilen ipuçlarından hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir? 3m-2n-12 ifadesinde sabit terim kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir? İkinci Balkan savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır? Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne adı verilir? Mekkede Hz. İbrahimin (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara .............. denirdi. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? - - - - are Internet services you use by entering a username and password. "Har vurup harman savurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri diğerlerinden farklıdır? İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıdaki hangi mevzuat ile yapılır? 8 tane onluk + 9 tane birlik kaç eder? Bir A4 kağıdı önce kısa kenarının tam ortasından ikiye katlanıyor, ardından uzun kenarı tam ortadan ikiye katlanıyor. Oluşan kat izlerinden makas yardımı ile kesildiğinde kaç tane dörtgen oluşur? İç kelimesi aşağıdakilerin hangisinde ten ile dış giysiler arası anlamında kullanılmıştır? Peygamberimiz İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur; bunlar Allahtan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav.)in Onun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak ,zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Hadis-i Şerifte verilen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre haftalık ders programı düzenlenirken özen gösterilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. çoğul kişi (biz) dir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Dört yüz doksan şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? İhtiyar adam yavaşça koltuğa oturdu. Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Günlük hayattan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.I. Çay bardağı ile tabağının arasındaki sudan dolayı yapışmasıII. Yaprakların su yüzeyinde batmadan yüzmesiIII. Masa üstüne dökülen su damlalarının küresel durmasıifadelerinden hangileri adezyon ile açıklanır? Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olunca çok sevinmişti.Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından bu cümle ile özdeştir? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ? örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Zeynep, öğretmenine: Eğer evrende birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? diye sorar.Zeynepin sorusuna öğretmeni tevhit inancına uygun olarak aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmenin seçeceği problem durumunun özelliklerinden değildir? Bir itişip kakışma,....... bağrışmalar oldu. cümlesinde boş bırakılan yere, hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır? Hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Ne iş yaptığınızı soranlara, ‘‘Şairim. diyebildiğinizde bu ülkede edebiyatın bir yerlere gelmeye başladığını düşünebilirsiniz.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Paul : Hi, Marry Im Paul. Mary: Pleased to meet you, Paul.Paul :Nice to meet you, too.Mary: What do you do, Paul?Paul :- - - - . Bir yerin dağlarını, platolarını, ovalarını, vadilerini,akarsularını gösteren haritaya ......... denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir? Kimlik belgenizin resmi bir özellik taşıması için belgede aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? İnsanların kendisini başkasının yerine koymasına ............ denir Servetifünun edebiyatında şiir-lerde - - - - ve - - - -; hikâye ve romanlarda - - - - akımları etkili olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yer-lere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? We - - - - cross at red light. It is very dangerous. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir