S:1

Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "molekül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İlk telefon 1876 yılında kim tarafından icat edilmiştir? Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? eyvah yolda kaza var ifadesini hangi şekilde yazarsak yanlış olur? Ayşe 15 yaşındadır. Ayşein babası yaşı geldiğini düşünerek Ayşeyi uygun gördüğü bir kişiyle evlendirmek istemektedirYukarıdaki bilgiye göre Ayşenin babası Peygamberimiz (sas) örnek aldığında bu konuda neye dikkat etmesi gerekmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyeyle en uzun sınırı olan komşu ülkedir? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır ? Muz ülkemizde nerede yetişir? Duanın sonunda Allahım duamı kabul et! anlamında ............. deriz.Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evimize hırsız girerse hangi numarayı aramalıyız? 18.yyda kendi geliştirdiği yansıtmalı teleskopla yaptığı gözlemler sonucu dünya ile nesneler arasında bir çekim kanunu olduğu ve dolayısıyla gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü ispatlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Jackson used to - - - - computer games when he was a child. If the camera is on, a green light .......... . Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere .................denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? 205 sayısının yüzler basamağı 5 artırılıp, birler basamağı 3 azaltılırsa yeni sayı ile farkı kaç olur? • Batı Avrupa • Kuzey Amerika• Güneydoğu Asya Bu yerlerde ticari faaliyetlerin yoğun olması üzerinde I. pazar imkanlarının gelişmiş olmasıII. ulaşım imkanlarının yeterli olmasıIII. üretim ve tüketim faalietlerinin yoğun olmasıverilenlerden hangileri etkili olmuştur ? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında düşmanı geri püskürttüğü tek cephe hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Medine Döneminde gerçekleşmemiştir? Mesajın alıcıya iletildiği yola ne ad verilir? De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Allahın varlığını ve birliğini anlatan bu surenin adı nedir? İniş pistine inmeye başlayan bir uçak hangi hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden biri değildir? 70 L zeytin yağı 750 mL lik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytin yağı yere dökülüyor. Yapılan doldurma sonunda 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytin yağı ne kadardır? Aşağıdakilerin hangisinde alfabemizin ilk ve son harfi verilmiştir? • Bunu biraz daha açıklayabilir misin?• Nasıl örnekler verebilirsin?• Bu konuya başka görüş açısıyla bakılabilir mi?• Şayet bu olursa, bunun sonucu olarak neler olabilir, niçin?• Fikrini neler değiştirebilir?Ülkelerin Yönetim Şekillerinin, İnsanların Yaşam Biçimlerini Etkilemesi konusunda sunum yapan bir öğrencisine yukarıdaki soruları soran Tarık Öğretmen, hangi düşünme becerisini kazandırmaya çalışmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Duvara doğru şut çekilen top,duvara çarptığında hareketinde nasıl bir değişiklik olur? Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? Yönetimde İnsan İlişkilerinin hangisi, işgörenlere örgütçe sunulan hizmetlere ilişkindir; ödeme, özendirme, ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, yemek gibi hizmetler yapılırken hizmeti sunanlarla alanlar arasında oluşturur? 6 deste muz kaç tanedir? A: - - - - ?B: A cup of coffee, please. Allahın gücünün her şeye yettiğini ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir? All learners make mistakes. This is not confined tolanguage learners. We all make mistakes when we arespeaking our mother tongue. Whether we bother tocorrect ourselves or not seems to depend on whetherwe think our hearers have noticed, and how urgently wewant to get on with what we are saying. We know howto correct them; we can recognize our own mistakes forwhat they are. This is not usually the case with mistakesmade by a learner. Not only does he not alwaysrecognize his mistakes, but when his attention is drawnto them, he often cannot correct them; he may evencommit another error in trying to do so. Furthermore, themajority of learners errors are linguistically quitedifferent from those made by a native speaker. Wejudge a foreigners knowledge of our language by thenumber and sort of mistakes he makes. We are inclinedto think that he knows our language quite well if he doesnot make many mistakes. It does not usually occur to usthat he may be avoiding taking risks and confininghimself to doing only what he knows he can do right.Non-specialist people assess a foreigners ability in theirlanguage in the first place by how haltingly he speaksand by how good his pronunciation is, that is in linguisticterms, but in its most superficial aspect. Contrary tolanguage professionals, they tend to assume that onecan equate a poorer pronunciation with a general lack ofknowledge of the language, and that a halting speech isconfined to those who do not know the language well.It is clearly stated in the passage that nativespeakers ----. Kurân-ı Kerimin ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir? 2017 verilerine göre İstanbulun nüfusu binler bölüğünde 29 ; milyonlar bölüğünde 15 ve birler bölüğünde 238 bulunan doğal sayıya eşit ise; İstanbulun nüfusu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Bill : - - - -?Kevin : Yes, I would like to make a reservation. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimin bir özelliği olduğu söylenemez? 4x – 3 = 17 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Bir kenarının uzunluğu 19 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir sahanın çevresi kaç metredir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir