S:1

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.
(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.
(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir
(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir.

Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. sorunun cevabı "YDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde öğüt anlamı yoktur? Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur? 10 fazlası 82 olan sayının 9 fazlası kaçtır? Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı üçgenlere ne denir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminde yer alan unsurlardan biri değildir? Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz? İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi, her zaman kendi kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır, üstelik insanlar ara- sındaki duygusal bağları da güçlendirir.Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz? Mary : How can I make a cake?Lary : - - - -, crack two eggs into a bowl. ThenMary : Hey, wait a minute. Ill write the - - - - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcü- ğün sesteşi yoktur? Yaz musonlarının kıyılara bol yağış bırakmasının sebebi aşağıdakilerdenhangisidir? 12045+45612+ 91245Yukarıdaki toplama işlemin sonucu kaçtır? Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla çocuklar aşılanır.Verilen açıklama çocukların hangi hakkını kullanmaları içindir? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Gelmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde izlemek, takip etmek anlamında kullanılmıştır? İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir? Bir yılda kaç mevsim vardır? Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç gün mazeret izni verilebilir? I. TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Kurucu Meclis" olarak anılmasını sağlamıştır? A: ....................... is the bookstore ?B: It's on High Street. "Bahçemizdeki çiçeklerin kokusu çok güzel geliyor."Burkay, hangi duyu organını kullanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir? A - - - - is a person who looks after babies or children when their parents are away. Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi beş hecelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) mütevazı bir kişiliğe sahip olduğuyla çelişir? I. Yıkıcı olmakla, sözünü esirgememeyi birbirine karıştırmayın.II. İnsanlar ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşurlar.III. Hiçbir şey bizi konuşma tarzımız kadar ele vermez.IV. Daima doğru söyleyin ki söylediklerinizi hatırlamakn zorunda kalmayın.V. Kurulan cümlelerin fazlalığı, konu üzerinde kafa yorulmadığının en iyi göstergesidir.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Orta Vadeli Mali Plan en geç Eylül ayının on beşine kadar hangi kuruluş tarafından karara bağlanır? Hem beden hem de mal ile yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Gebze ve Essen şehirlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazlaetkili olmuştur? Yavuz Sultan Selimin Mısır seferi sonucunda;• Halifelik Osmanlı Devletine geçmiş• Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girmiş• Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve Arap Yarımadasının büyük bir kısmı fethedilmiştirBu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? 312 bilyeyi 24 çocuğa paylaştırmak isteyen Ahmet amca her bir çocuğa kaçbilye verir? Aşağıdaki cümlelere göre parantez içindeki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir