S:1

Hidrojen molekülü ............... cins atomlardan , su molekülü ise .................. cins atomlardan oluşur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hidrojen molekülü ............... cins atomlardan , su molekülü ise .................. cins atomlardan oluşur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "aynı-farklı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır? Sivas Kongresinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır? Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? Gelişmiş ülkelerde aşağıdaki sektörlerin hangisinde çalışan kişi sayısının diğer sektörlere göre daha az olması beklenir? Ben 7 yaşındayım. Ablam benden 3 yaş daha büyük. Ablam kaç yaşındadır? Lozan Barış Ant. Türkiyenin bağımsızlığı tüm devletler tarafından tanınmıştır. Fakat antlaşmada Türkiyenin egemenlik haklarını sınırlayan hükümler de yer almıştır. Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinden böyle bir hüküm çıkarılabilir? 19m kaç milimetredir? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? ‘O vakit sen, Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen, kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi(Ali İmran 159) ayeti Peygamberimizin hangi örnek özelliğini gösterir? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerin yukarıdan kuş bakışı çizimine ne denir arkadaşlar? - - - - . it is bad for your eyes. 100 cm kaç mye eşittir? Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları gördüm diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar...Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir? Otlukbeli Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Farkı 3596 olan çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir ? 72 sayısında 2 nin basamak değeri nedir? Kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda halk kendilerini güvende görmedikleri için büyük toprak sahiplerinin yanlarına sığınmışlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı da, uzun kenarının yarısı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? Ziyacığım,Farkında olmadan, merakını tam zamanında teskin etmiş olduğuma cidden sevindim... Mamafih ben yazmış olmayıp da senden bir ihtar mektubu almış olmayı isterdim! Neyse kısmet değilmiş, doğrusunu istersen ben sabırsızlandım ve senin yazmanı bekleyemedim. Ahmet Kutsinin şiirini beğenmedim... Yarasa, Nerdesin?, İhtiyar Aslan şairinden bu gibi şiirler beklenemez. Buna mukabil Ahmet Hamdinin geçen nüshadaki şiiri fena değildi. Başım, sükûtu öğüten uçsuz, bucaksız değirmen Güzel değil mi? İstiyorum ki her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve o şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirlerinde bu vardır.Yukarıda verilen mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde fark 3215, eksilen 7504' tir. Buna göre çıkan sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Aşağıdaki hadis alimlerinden hangisinin eseri Kütübü Sitte içinde yer alır? Peygamberimiz Namazı benim kıldığım gibi kılın! buyurmuştur.Peygamberimizin bu sözünden Onun hangi özelliğine ulaşmamız mümkündür? Annem 42, babam 45 ben de 12 yaşındayım. Üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? • İlk gazete Mısırda çıkarılmıştır.• Gazetelerin artması makale türünün gelişmesini etkilemiştir.• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbulda yayımlanmıştır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Çocukken birkaç kez kaybolmuştum. cümlesindeaşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır? Ramazan ayında minarelerin arasına asılan ışıklı yazılara ne denir? Aydınlatma teknolojilerinin önemini belirten bilgilerden hangisi yanlıştır? Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Donetellonun Gattamelata Atlı Heykeli ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Arzu saat 10.15 te resim yapmaya başladı. Saat 12.20de resmini bitirdi.Arzu kaç saat resim yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir