S:1

Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ......... denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ......... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "molekül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İnsan için önemli olan, yalnızca felsefe metinleriniokumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.Felsefe yapmak, insanın merak ve hayretine bağlıolarak kendisi, çevresi ve yaşadığı evrenle ilgili sorusorma, sorgulama faaliyetidir. Felsefenin genellikleaynı soruları sormasına rağmen bu sorulara sürekli bircevap arayışı içinde olması felsefe yapmak açısındanönemlidir.Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Krokide kullanılan kabataslak çizim ile anlatılmak istenen hangisidir? Tarihte bilinen 18 harfli ikinci Türk alfabesini kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? "Parlak" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır? Sahip olduğumuz en önemli hak hangisidir? Kuva-yi Milliye nin görevi ne zaman sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi besinleri uygun ortamda saklamak ve mikroskobik canlılardan korumak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? Steve Jobs - - - - from cancer and had to leave his job for his health. Hangi cümlede soru zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biridir ? Allahın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların kurtuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde onunla alay ediyorlardı. O ise Allahın emrini yerine getirme gayreti içindeydi. Günler, aylar geçti ve nihayet geminin yapımı tamamlandı. Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Parmak iziSoyadGözdeki iris tabakası AdYukarıdakilerden hangileri kişiye ait özelliklerdendir? - Kabenin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Temel haklarımızdan yaşama hakkı ne zaman kazanılır? I.Vergi verme II.Seyahat etme III.İlköğretimi bitirme IV.Askerlik yapmaYukarıdaki verilenlerden hangisini veya hangilerini zorunlu olarak yapmalıyız? Erzurum Kongresinin millî bir kongre olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir? 1- ılık 2- balık 3- kitaplık 4- ayakkabılık Yukarıdaki sözcüklerden hangisi yada hangileri -lık eki alarak yeni kelime olmuştur Aşağıda yapılan uygulamalardan hangisinde bazı cisimlerin kuvvet etkisiyle geçici şekil değişikliğine uğradığı sonucuna ulaşılmaz? Matt : Hello, this is Matt..Daniel : Hello, could I speak to Mrs.Yılmaz, please?Matt : Im sorry, she isnt available now.Daniel : Could you ask her to call me back?Matt : Yes, sure. - - - - ?Daniel : Daniel Bank and it is 555 23 89. Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi ekonomik gerekçelerle yapıldığını göstergesi DEĞİLDİR? Hangisi temel hak ve özgürlüklerin özelliklerinden değildir? Hz. Muhammed (s.a.v) İslama davet amacıyla kimi topluluklara ve yabancı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar göndererek onları İslama davet etmiştir.Peygamberimizin bu davranışı onun hangi yönüyle ilgilidir? Ardışık 4 doğal sayının toplamı 74tür. En büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangi donanım parçasından kağıda çıktı alınır? Pir-i Türkistan lakabıyla bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi atıkların geri dönüşüm yapılmasının sağladığı yararlardan biri değildir? Renk körlüğü genini taşıyan sağlıklı bir kadınla, renk körü bir erkeğin evliliğinden doğacak çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? "Dost başa düşman ayaga bakar." 1 2 3 4 5Trenin taşıdığı atasözünde hangi vagonlar arasında ulama vardır? Belli bir bilgiyi ortaya koyan önerme- lerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.Yukarıda bilgi felsefesinin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır? You - - - - make noise in the library. Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? 12 + 6 - 5 . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde: "Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız" derler. Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulmamış idiyselerYukarıdaki ayette hangi davranıştan bahsedilmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir