S:1

Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(.....) Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.
(.....) Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.
(.....) Bileşikler moleküler yapılı olabilir.
(.....) Karışımlar saf maddedir.
(.....) Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır

Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.(.....) Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.(.....) Bileşikler moleküler yapılı olabilir.(.....) Karışımlar saf maddedir.(.....) Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır sorunun cevabı "DYDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gül kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Hangi kelime hecelerine hatalı ayrılmıştır? Şu defteri alıp bana getir.Yukarıdaki cümlede hangi kelime bir varlığın yerini tutmuştur? Kızı Fatıma Peygamberimiz (sav)e gelip; Kocasının kuyudan su çekerken zorluk içinde kaldığını, kendisinin de un yapmak için tane öğütecek gücünün olmadığını ileri sürüp, bu işlere yardım etmek için bir hizmetli bulmasını istedi. Ancak Allah Rasulü (sav.)diğer müminlerin de zor şartlar altında yaşadığını belirterek kızının bu isteğini yerine getiremeyeceğini belirtti. (Müsned) Peygamberimiz (sav.) kızını çok sevmesine rağmen niçin bu isteği yerine getirmemiş olabilir? Ağzını açmış ötüyor,Benim kuş renkli kumbaram.Para versem de doymuyor,Durmadan biriktiriyor.Şiirde, kumbaranın hangi özelliği üzerinde durulmamıştır (bahsedilmemiştir)? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ilkesi hayata geçirilmiştir? Isı veren maddelerin boyutlarının küçülmesine .......................................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Seracılık daha çok hangi bölgemizde yapılır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? İnternette öğrenmek istediklerimizi anahtar kelimeler kullanarak bulmamızı sağlayan internet sitelerine ne denir? Hz. Hatice (r.a.) Mekkenin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine ............. lakabı verilmişti.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerimin pek çok yerinde Düşünenleriçin bunda dersler vardır. Düşünmez misiniz?Akletmiyor musunuz? buyrulmaktadır.Burada verilen bilgide aşağıdakilerden hangisivurgulanmaktadır? Cinlerin insana benzeyen yönlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük bildiren bir sıfat kullanılmıştır? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine özel konum denir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Özel Konumu ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir? sonunda kelimesi hangisinde doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir. Milli Mücadele Döneminde en çok savaş hangi cephede olmuştur? Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden öncebilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duygularıyaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insandayeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini, o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız.Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Mekkeli müşriklerin İslamı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir? ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Bertuğ Bülbülsesin evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan...Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, gelecekte yapılacak olan eylemi anlatılmaktadır? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik sözcüğü, ‟öğrenmek anlamına gelen ‟mathein ve ‟ilgili anlamındaki ‟ikos sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? 7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivatın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? I-Bağımsız AnaokuluII-AnasınıfıIII-Uygulama SınıfıOkul öncesi eğitim kurumları yukarıdaki grupların hangisiyle açılabilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı dinler tarihinin hadis alanına sunduğu katkılardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır? Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan ve sarsmadan sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetlerin kişi ile yaratanı arasındaki bağı güçlendirdiğine işaret etmektedir? Karahanlı hükümdarı Buğra Han´ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlede yapım eki alan sözcük hangisidir? Yaralı kuş yerde yatıyordu. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Merkezî yönetimkapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyetraporlarının birer örneğini aşağıdakilerin hangisi ve hangilerine gönderir? Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir