S:1

Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir?

Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? sorunun cevabı "Buharlaştırma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hz. Eyüp kıssası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının yarısının 3 eksiği kaçtır? Kenan her gün 1 saat 10 dakika yürüyor.Kenan bir haftada kaç dakika yürümüştür? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez? Orta Öğretim kurumları ilk defa hangi padişah döneminde açılmaya başlanmıştır? Kütlesi 12 ton 758 kg olan bir gemiye 3 ton 456 kg arpa, 5 ton 640 kg buğday ve 8 ton 443 kg fındık yükleniyor. Bunlarla beraber geminin toplam kütlesi ne kadar olur ? Türkiyenin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? I. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.Sakarya Zaferinden sonra imzalanan • Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır? 360 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Aşağıdaki edebî türlerin hangisinde duygu ve hayâl unsurlarına yer verilmez? 42 +53 işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Türkler aşağıdaki alfabelerin hangisini kullanmamıştır? 5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Hangi kelime hecelerine yanlış ayrılmıştır? Maddenin, ısı etkisiyle yapısının bozulmasına ne denir? Hakan suyla doldurduğu leğene su durgun hâlde iken baktığında görüntüsünü görmüştür. Daha sonra eli ile kabın kenarına hafifçe vurup suyu dalgalandırdığında bulanık bir görüntü oluşmuştur.Hakanın bulanık bir görüntü elde etmesi ışığın hangi özelliği ile açıklanır? Sezen 17 yaşındadır. Annesi Sezenden 18 yaş büyüktür. Sezen ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? Mustafa Kemal, Amasya Genelgesinde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivasta topla- nacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir.Bu durum, Mustafa Kemalin ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir? Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir? 6 m 25 cm - 3 m 75 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? SıvılardabasınçP=h.t.gbağıntısı ile bulunur.Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak) Aşağıdakilerden hangisi doğal çevremize örnektir? .. Kolayca kanıtlanabilen ve herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Kaç tane silgi bir düzine oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Hücre solunumu ürünü karbondioksit, doku sıvı-sından kana geçtikten sonra,I. Kanda çözünmüş halde plazmadaII. Karbominohemoglobin şeklinde alyuvardaIII. Bikarbonat şeklinde kan plazmasındaverilenlerden hangileri ile akciğere taşınır? I- Günlük tutmakII- ZayıflıkIII- SevimlilikIV- Kumral saçYukarıdakilerden hangileri fiziksel özelliktir? Paris Barış Konferansına katılan devletler arasında bir uzlaşmaya varılmasını geciktiren asıl neden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinin istismar edilmesi ile ilişkilendirilebilir? Kuvvet ile ilgili, I. Cisimlerin hızını azaltabilir.II. Eşit kollu terazi ile ölçülür.III. Birimi Newtondur.ifadelerinden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Sevgili Peygamberimiz Hz. Aişe ile hangi tarihte evlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir