S:1

Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "damıtma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. (Kehf suresi, 110. ayet)Verilen ayette Hz. Peygamberin hangi yönüne değinilmemiştir? Kuran kaç yılında, hangi ayda, hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Traktörü ile tarlasını sürerken tarihî eser bulan Mehmet amca, bulduğu eseri, devlet yetkililerine teslim etmiştir.Çiftçi Mehmet amcanın bu hareketi, demokratik vatandaşın hangi özelliğine uygun bir davranıştır? I- Ilıman kuşakta yer almasıII-Yüzölçümünün % 25 inin orman olmasıIII- Yer şekillerinin oldukça engebeli olmasıVI- Hava kütlelerinin geçiş alanı üzerinde olmasıTürkiye' de dört mevsimin yaşanmasına etki eden matematik konum faktörleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Tasavvufi oluşumlardan Kâdirilik hangi İslam büyüğünün görüşleri etrafında şekillenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler büyük ünlü uyumu kuralına uyar? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? My name is Sally White. I have got three children. They are all ill. Joe feels angry and unhappy. He cant walk. He stays in his bed. Kate has a sore throat. She feels sick and she cant swallow. Richard has the flu. He sneezes a lot and feels cold. He needs to drink hot drinks.What is the matter with Joe? Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri birbirine diktir? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? Aşağıdakilerden hangisi dil ötesi sözlü iletişimin özelliklerindendir? Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlenin sonuna nokta koymayız? Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır? Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . Aras, sen çok iyi taklit ve rol yapıyorsun. Senin drama kulübüne katılmanı tavsiye ederim. Öğretmenin bu önerisinde Arasın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Hz. Muhammed (s.a.v.)e vahiy getiren meleğin adı nedir? Aşağıdaki durumların hangisinde hareketli bir varlıktan söz edilemez? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaç tane Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız. (......) Trafikteki her araç, gerektiğinde ambulansa yol vermelidir.(......) Geceleri trafiğe çıkıldığında koyu renkli elbise giyilmelidir.(......) Acil bir işimiz varsa trafik ışıklarına dikkat etmeden karşıya geçebiliriz.(......) Taşıtlarda ilk yardım çantası kolayca erişilebilecek bir yerde bulundurulmalıdır.(......) Uykusuzluk, aşırı hız ve alkol trafik kazalarının sebeplerindendir. Ağır kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Araştırma sorusu: Bitkide çevrenin etkisiyle oluşan bazı değişimler kalıcı mıdır?Bu araştırma sorusuyla ilgili olarak aşağıdaki deney aşamalarını izleyen Öğrenciler tarafından 3. aşamada hangisi yapılmalıdır?Deney aşamaları: 1. Yeşil yapraklı saksı bitkisinin bir yaprağı siyah kâğıtla sarılıp ışık alması engellenir.2. Bir hafta sonra siyah kâğıt çıkarılır.3. .................................... Hangi cümledeki eylem farklı bir zamanda gerçekleşmiştir? Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız? Kuvvet ................................... ile ölçülür. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır? Trafikte en önemli şey nedir? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? If she earns a lot of money, she - - - - around the world. Aşağıdaki besinlerden hangisi karbonhidrat yönünden zengindir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engellilerden, sağlık kurulu raporuyla asgari % kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin, özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır? 987 doğal sayısının onlar basamağı ile birler basamağının sayı değerleri toplamı kaçtır? ( 6 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 1 x 100 000) + ( 3 x 10 000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1) çözümlenmiş olarak verilen doğals ayı aşağıkdakilerden hangisidir? İç sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? Şekli üçgensel bölgeye benzeyen trafik levhaları ne ifade eder? Kayaların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? İnsanın yaşamına en büyük değeri kazandıran, her şeyden önce gelen kavram, sağlıktır. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan insanların yaşamdan tat almaları, var olmanın güzelliklerini yaşamaları çok zordur. Sultan Süleyman bile, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi derken yaşamda en büyük mutluluğun sağlık olduğunu vurgulamıştır.Bu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Farklı yaş gruplarındaki insanlar ekonomiye çeşitli şekillerde katkıda bulunabilirler.Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrenci Zeynepin ekonomiye bulunabileceği katkılardan biri değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisini koklamamız sakıncalıdır? En sevdiği yemeğin nohut, en sevdiği oyunun dokuz taş olduğunu söyledi.Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir