S:1

İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "muttaki " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hinduizmde mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddenin bileşik olduğunu kanıtlar? I- BatıcılıkII- MilliyetçilikIII- İslamcılıkMustafa Kemalin yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir? Mıknatısın "N" kutbu ile verilen bilgilerin hangisi doğrudur. Hz. Muhammed (sav.) İslama daveti kaç yıl boyunca gizlice yapmıştır? Hangisinde mıknatıs kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde fıkra türünde eser vermiş yazarlarımızdan değildir? Sevdim en çok çilekli pastayı. Cümlesinde eylem hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Okulundaki müzik yarışmasında finale kalan Aydın, finalde rakiplerine göre daha düşük performans göstermiştir. Buna rağmen jürideki öğretmenlerin sevdiği yöresel bir türküyü seslendirerek ve performansı sırasında jüriyle etkili bir iletişim kurarak ön plana çıkmış, yarışmada birinci olmayı başarmıştır.Buna göre yarışmada Aydına avantaj sağlayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? Kureyş suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Yazarın Açlık isimli kitabı, okuyanı ürpertecek nitelikteydi.(2) Bu kitapta, para sıkıntısı çeken bir gencin hayatı anlatılıyor.(3) Yazar, yaşadıklarını tüm samimiyetiyle dile getirmiş.(4) Kayıp gençliğini nasıl bulduğunu her satırda kalbi titreyerek anlatmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesneldir? Aşağıdakilerden hangisi insanda X kromozomundaki genlerle kalıtılan karakterlerdendir? "insanların etkileri ile değişerek oluşan yeni çevreye...................denir."ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar? Siz yaptınız beni çocuklar İşte bakın yaşam doluyumKömür gözlerim ışıl ışıl parlıyorSıcak sıcak soluyorum havuç burnumla.Gülümsemen, tıpkı sizin gibi olduğumdan...Ama güneş vurunca yarın, öbür günHoşça kalın! diyeceğim hepinizeYaşam vermeye gideceğimKuşa, ağaca, çiçeğeZaten en büyük erdem başkaları için erimek değil mi?Şiirde konuşturulan varlık kimdir? 5 deste kalemin 12 tanesini arkadaşıma verdim. Kaç kalemim kaldı? 78 .... 35 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Annemizin ve babamızın kardeşlerinin çocukları bizim neyimizdir? Hasanın yaşadığı yörede yaz mevsimininyağışlı geçmesi ............ yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yirmiden geriye ikişer sayarken 12 den sonra hangi sayı gelir? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Dağınık hâlde birbirinden bağımsız hareket eden millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi aşağıdaki kongrelerden hangisinde gerçekleşmiştir? İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki hangi gelişme ile Osmanlı Devletinde iktidarı ele geçirmiştir? Hangi hayvan karada yaşar? Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Ali 90 cevizin 1/10 ‘ini yedi. Ali kaç ceviz yedi? Bazı öğrenciler Mendel ve çalışmaları hakkında aşağıdakileriifade etmiştir.Burak: Mendel kalıtım ile ilgili çalışmalar yapan tekbilim insanıdır.Zeynep: Mendel çalışmalarını açıklamak için olasılıkhesabından faydalanmıştır.Eren: Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır.Bu öğrencilerden hangilerinin Mendel ve çalışmalarıile ilgili ifadeleri doğrudur? Onlar basamağı 9 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? ATP molekülünün enzimler yardımıyla hidroliz edilmesi sonucu aşağıda verilen moleküllerden hangisi oluşmaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki kıyı ovalarındandır? Felsefenin sorduğu sorulara genel-geçer, nesnel, kesin cevaplar bulmak mümkün değildir. Çünkü her filozofun bu sorulara bakış açısı farklıdır.Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Kur'an-ı kerim de yaklaşık kaç ayet vardır? İnsanlar alacakları tedbirlerle, depremlerin zararlarını en aza indirebilirler.Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? Biyoçeşitliliği tehdit eden aşağıdaki faktörlerden hangisi insan kaynaklıdır? Yusuf : Do you listen to music?Roni : Yes, ................................... İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere ne ad verilirdi? Bir otobüsteki 16 yolcudan 5 tanesi bayandır. Otobüs sıradaki durakta durduğunda 4 yolcu daha otobüse binmiş hiç yolcu inmemiştir. Son durumda otobüsteki erkeklerin sayısı, bayanların sayısının üç katı olduğuna göre sonradan otobüse binen 4 yolcudan kaçı erkektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir