S:1

Kur'anı Kerim'i tecvit kurallarına göre okumak anlamına gelen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Kur'anı Kerim'i tecvit kurallarına göre okumak anlamına gelen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kıraat " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dini bayramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılan davranışlardan değildir? 452, 463, 382, 462, 272 sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? • 1 Ocak 1926dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.• 20 Mayıs 1928de uluslararası rakamlar kabul edildi.• 26 Mart 1931de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre kabul edildi.Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda söylenenlerden hangisine hayır demeliyiz? Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Ülkenin kalkınmasının gerçekleşebilmesi için eldeki mevcut kaynakların bilinmesi ve buna göre bir planlama yapılması gerekir. Bu konuda ihtiyaç duyulan bilgiler nüfus sayımları ile elde edilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir? Dünya Çapında Ağı (www) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kaybolduğumuz zaman aşağıdakilerden hangisini bilirsek ailemize kavuşabiliriz? "Küçük kız beyaz mendilini sallayarak uzaklaştı." cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Aşağıdakilerden hangisi özel mektup çeşitlerinden biridir? Fizyoterapist olan Melike; bir hemipleji hastalığı olan bir hastası ile çalışmaya başladığında kolunu hiç açamamaktadır. Bir süre terapi işe yaramış ve hastası kolunu 85cm kadar kaldırabilmeye başlamıştır. Bu mesafe mm cinsinden hangisi ile ifade edilebilir? Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? I. Yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamakII. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmakIII. Öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermekIV. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi ilköğrenim çağında bulunanların gidebilmeleri için yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirme amacıyla açılırlar? Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? 4 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 9 tanesi kaç Kr‘ dir ? I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Ankara Savaşı Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yeni doğan çocuğuna Fırat, Tuna, Pınar ya da Deniz adlarından birini vermek isteyen bir babanın hangi tür adlara daha çok ilgisi vardır? Egemenliğin kaynağını halkın iradesine dayandıran devlet biçimi hangisidir? Aşağıda verilen ürünlerden hangilerinin yetiştiği yer diğerlerinden farklıdır? I. Balkona astığı çamaşırlar hâlâ yaş.(sesteş sözcük)II. Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu.(somut sözcük)III. Caddedeki trafik levhalarını yeniliyorlar.(genel anlamlı sözcük)IV. Sorunun çözüm yolunu herkese anlattı.(soyutlama)V. Derenin şırıltısı kulaklarımızı okşuyordu.(yansıma sözcük)Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ilgili olarak ayraç içinde verilen bilgi uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait özelliklerden değildir? I. Sümerbankın kurulmasıII. Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulmasıIII. Serbest ekonomi modeline geçilmesiTürkiyede yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletin ekonomideki etkisinin azalmasına neden olmuştur? 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla ülkemize gelen Sumati, misafir kaldığı evin bireylerine kendi dini ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi:• Benim dinim MÖ 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.• Birçok tanrı olmakla birlikte Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılarımızdır.• Kutsal kitabımız Vedalardır.• Temel ibadetimiz, Ganj Nehrinde yıkanmaktır. Buna göre Sumatinin dini aşağıdakilerden hangisidir? Çeyrek litresi 50 Kr olan çamaşır suyunun bir litresi kaç Kr tur? İlahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından kendilerine verilen görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Kandaki akyuvar sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde arttığı dolaşım sistemi rahatsızlığı hangisidir? 40-36-32-28-24-20 yandaki örüntünün kuralı hangisidir? 36 sayısının yarısı kaçtır? Carol:- - - - ! If not, we will miss the bus. Mustafa Kemal Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız. demiştir.Mustafa Kemalin bu sözleri değerlendirildiğinde;I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiğiII. Genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için sporun teşvik edildiğiIII. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiğihedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Sen geldin benim deli köşemde durdunBulutlar geldi üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurduBu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi imge değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanatçının eserlerini nasıl ortaya koyduğu sorusuna verilen yanıtlardan biri değildir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Cumhuriyet Döneminin en önemli saz şairlerinden olan sanatçı şiirlerinde aşk, yaşama sevinci, özlem, gurbet ve tabiat temalarını işlemiştir. Şiirleri Dostlar Beni Hatırlasın adı altında birleştirilen sanatçı Anadolunun zengin kültürünü, kendisindeki derin hayal ve zengin düşünce ile birleştirmiş, kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.Bu parçada tanıtılan saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti ilk defa hangi antlaşma ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesinin zararlarından biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir