S:1

Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş, sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş, sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sahabe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Göz uyumu, aşağıdaki yapılardan hangi ikisinde meydana gelen değişimler sonucunda gerçekleşir? ‘‘Aynı şartlarda bulunan gaz moleküllerinde eşit hacimde eşit sayıda tanecik bulunur. ilkesi aşağıdaki gaz kanunlarından hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hayatını öğrenmede temel kaynak olamaz? "Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede en fazla kullanılan ulaşım türü hangisidir? Tanrıya inanmaz. Evrenin kendi başına var olduğunu ve kendi iç yasaları çerçevesinde bugünlere geldiğini savunur. Kutsal kitap, mucize, melek, peygamberlik, vahiy ve ahiret inancını reddeder.Bu şekilde bir inanç ve düşünce yapısına sahip biri aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Mısır→Çekirge→Kurbağa→Yılan→BaykuşYukarıda verilen besin zincirinin bulunduğu bir bölgede yapılan çalışmalarla çekirge sayısı azalıyor.Bunun sonucundaöncelikle hangi canlınınsayısında azalma görülür? Müslümanların Avrupadaki ilerleyişeri, aşğıaki hangi savaşsonunda durmuşur? Yalancının .......... yatsıya ............. yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? Haberci bir radar gibi çalışmalı. Nerede, ne olmuş her şeyden haberdar olmalı. Her şeyden haberdar olurken anlattıklarında farklılık yaratmalı. Sıradan, her gün kar-şılaşılacak haberlerden ziyade farklılık yaratacak haberlerin peşinden koşmalıdır. Trafik kazaları ülkemizde çok sıradan haberlerdir, onun için haber değeri zayıftır. Ama freni boşalan kamyonun eve girmesi hatta evin yatak odasına girmesi, değeri yüksek bir haber olur.Yukarıdaki parçada haber yazısının hangi özelliği vurgulanmaktadır? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem 10 kilo çilek reçelini amcacma, 15 kilo çilek reçelini teyzeme verdiğine göre bize kaç kilo çilek reçeli kalmıştır Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafiiye aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tekil ad vardır? Cevizlerimin yarısı 8 tanedir. Buna göre benim kaç cevizim vardır? Kelime-i Şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? A junk food addict - - - - . Peygamberimiz kaç yaşında ve hangi tarihte vefat etmiştir ? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Ay tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden değildir? Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistanda İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehnamesini Ona takdim etmiştir.Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında vermeleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir? Hangi kelime sonuna iyelik zamiri eki almıştır? Saçında bit olduğu için saçı sürekli kaşınıyordu. cümlesinin hangi kelimeleri eş seslidir? Hz.Muhammedin dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabenin onarımı sırasında Hacerülesvetin yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişi olduğunu gösterir? Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Kur-anı Kerim Hz.Muhammede hangi yıllar arasında indirilmiştir? Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabbim! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır. (Müminûn suresi, 99 ve 100. ayetler) Bu ayetlerden batıl inançlarla ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Gıda katkı maddelerini kullanmanın bir çok farklı amacı vardır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? • Müslümanların kıblesidir.• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır.Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? Faydalı işler yapacağını biliyorum. cümlesindeki faydalı sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir