S:1

Benim ne kenarım var ne köşem.
Yukarıda konuşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

Benim ne kenarım var ne köşem.Yukarıda konuşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "çember" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? 3 x ( 1024 ÷ 32)   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?  Yarım saatte 30 sayfa kitap okuyan Arda, 120 sayfa kitabı kaç saatte okur? Kümesteki 17 tavuğun kaç tane ayağı vardır? Aşağıdakilerden hangisi “ kendini büyük sıkıntılara sokan bir işe girişmek ” anlamındadır? 1 Kg Elma - 4 lira       1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira   1 Kg Çilek - 7 liraHer meyveden birer kilo alan Hasan toplam kaç lira harcamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? I- Okul aile birliği üyeliğine seçildim.II- Belediye seçimlerinde oy kullandım.III- Muayene olmak için hastaneye kayıt yaptırdım.IV- Okul futbol takımı kurulacağını duyunca beden eğitimi öğretmenime ismimi yazdırdım.Yukarıdaki konuşmalardan hangileri katılımcı bir vatandaşın özelliklerini yansıtmaktadır? I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?  657 616  doğal sayısındaki 6 rakamlarının  basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuz eylemdir ? Steve : - - - -?Barbara :Yes, I was. It was really a wonderful tour. Aşağıdaki yapılardan hangisi, Rönesans mimarlarından Filippo Brunelleschi’ye ait değildir? ”Doğruluk iyiliğe,……….cennete götürür.Yalan kötülüğe,………cehenneme götürür.”Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?  1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır? Hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran veya durduran kuvvete ne ad verilir? Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar? Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir?  İnsanların şemsiyeye en fazla ihtiyaç duyduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Türk ulusunun yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösteren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?   Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Özel mektup yazılırken şu özelliklere dikkat edilir:I. Sağ üst köşeye tarih ve yer yazılır.II. Hitap sözünü oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır.III. Kendine özgü bir yazım planı vardır.IV. Son bölümde sevgi, saygı, iyi dilekler belirtilir.V. Sol alt köşeye ad soyad yazılır ve imza atılır.Özel mektupla ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır?  İkişer ritmik sayarken yirmi altıdan sonra hangi sayı gelir? Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanında son yıllarda daralma varsa bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahve’de sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? Yükselme tutkusu, insan vücudunun salgılarından biri olan safraya benzer, yolu tıkanmadıkça insanı canlı, diri, hırslı, atılgan kılar. Ama yolu tıkanır da akamazsa yakar, ağrıya dönüşür. Yükselme tutkusuyla dolu insanlar kontrol edilir ve iyi yönetilirse çok becerikli olurlar. Eğer engel çıkar, ilerleyemezlerse pes eder; insanlara, olaylara kötü gözle bakmaya başlarlar.Bu parçada yükselme tutkusuna sahip insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir