S:1

Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez?

Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez? sorunun cevabı "TV kumandası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin üç farklı hali birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? Başkalarının ayak izine basmadan güzel eserler oluşturan sanatçılar kısa sürede okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturur. Böylelikle yıllar da geçse kalıcılığını korur.Bu parçada geçen “okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir ?  "Kapanmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangi­sinde "sona ermek" anlamında kullanılmıştır? Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    A: Would you like to come to my birthday party?    B: ……………………but I must finish my homework. (1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhâlde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur? Güneş’in doğduğu yöne yüzünü dönen Emrah’ ın sol kolu hangi yönü gösterir? 365  gün 6 saat  hangi hareketin sonucudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in çocuklarla ilgili bir hadisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır? "dert” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Şamran adı verilen kanalları yaparak tarımda sulamayı kolaylaştıran, inanışlarına göre ölülerini kaya mezarların içine koyan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  “Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere …………………… denir.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?  Hece sayısı en fazla olan sözcük (kelime) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır? Cemil : ____________ is it?·        Ahmet :It's 9 o'clock.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisi koşullu önermedir? " 36 " ve " 68 " sayılarındaki  " 6 " rakamının basamak değeri farkı kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yeri vetarihi doğru olarak verilmiştir? • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? Bir toplumun pek çok özelliği, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim, teknik ve sanata katkıları o toplumun diline yansır; o toplumun dilinden izlenebilir. Bugün  Köktürk Yazıtları, ulusumuzun 8. yüzyıldaki kültürüyle ilgili pek değerli ipuçları  vermektedir.Bu metinde dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? 1 onluk 6 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Asasını ( sopasını ) yere bıraktığında asası büyük bir yılana dönüşen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı metin türlerindendir? Dünya’nın kendi etrafında dönüşü ile hangisi oluşmaz? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I.  Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II.  Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III.  Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;I. Ototroftur.II. Ayrıştırıcıdır.III. Klorofil vardır.IV. Ribozom bulundurur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Arap Yarımadası’nın siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem hangisidir? Bir kelimenin ses hece uzunluğu, kalınlık ve vurgu yönünden söylenme biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? If you - - - - harder, you - - - - be more successful. Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır?  Sıla’ nın boyu 1m 48 cm, Neslihan’ın boyu ise 1m 19 cm’dir.Sıla’ nın boyu, Neslihan’ın boyundan kaç cm fazladır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir? Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türk milleti ilk kez devlet yönetiminde temsil edilme hakkını elde etmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde yapılan işin nedeni belli değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir