S:1

Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "üçgen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
2015 Yılı  -- 39.000 TL Kâr2016  Yılı --  18.500 TL Zarar2017  Yılı --  20.300 TL Kâr2018  Yılı --  16.750 TL ZararYukarıda bir şirketin 4 yıllık kâr-zarar durumu gösterilmiştir. Bu şirketin 4 yıl sonundaki kâr-zarar durumu nasıl olur? Pınar' ın 3 deste boncuğu vardır.Aşağıdakilerden hangisi Pınar' ın​ boncuk sayısını anlatır? Aşağıdaki halkoyunlarından hangisi Trakya yöresine aittir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı               işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının           tepkisine neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?             İlk kafiyesiz şiiri yazan kimdir? Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birinin sevgisini kazanmak’’ anlamında bir söz kullanılmıştır? Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   “ fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme”        Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?     “Hiç kimse, el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ yol ” kelimesi,” Her yolculuğum yorgun geçer ” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin günlük yaşamımızdaki yararlarından biri değildir? Allah’ın Kabe’yi yıkmaya gelen orduyu kuşlarla nasıl yok ettiğini anlatan sure hangisidir? Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir? Bir fabrikada, 20 adet çikolata 5 tane kutuya konmuş.Her bir kutuda eşit sayıda çikolata olduğuna göre bir tane kutuda kaç çikolata vardır? Özgür, beher bardağını kullanarak deney yapıyor. Beherin boş kütlesine ve boş kütlesi ile birlikte ölçülen kütleden, boş kütleyi çıkardıktan sonra kalan kütleye verilen adı unutuyor. Bu adlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen eylemin hâlâ devam ettiği anlatılmaktadır? 1,36 + 1,65 işleminin sonucu kaçtır?  Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir? GÜNAH KEÇİSİ POKEMONBir çocuğun kendisini “Pokemon” yerine koyup camdan atlamasında tek suç o çizgi film mi? Uzmanlara göre aileler ve medyalarda da sorumlu…Yukarıdaki gazete haberinden hangisi vurgulanmıştır?  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu açıklamaya uygun kullanılmıştır? ‘ dık , dik’ ekinin eklendiği kelime aşağıdakilerden hangisinde sözcük türü yönüyle faklıdır?   Niçin ibadet ederiz?Zülal    : Allah’a sevgi ve bağlılığımızı göstermek içinİclal      : Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak içinHilal     : İnsanların takdirini ve güvenini kazanmak için.Süheyl : Allah emrettiği, bizim de O’na kulluk etmemiz gerektiği için.Yukarıdaki soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi gök bilimine katkı sağlamış Türk bilim insanlarındandır? “İşini profesyonelce yapan ve üretime katkı sağlayan insandır” diyen bir kişi aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımını yapmıştır? ABC+ABC+45 = 513  ise ABC sayısı kaçtır? Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde önemli bir rol oynayan “Breslav” ve “Goben” savaş gemileri, aşağıdaki İttifak Devletleri’nden hangisine aitti? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerine örnektir? “Bilmediği şeyi bilen birine soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir. Sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.” anlamında kullanılan atasö- zü aşağıdakilerden hangisidir? “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun” sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ? I. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve söz sanatları, şekil bakımından çok fazla yenileşemeyen Tanzimat şiirinde de kullanılmıştır.II. Tanzimat şiirinin ikinci döneminde sosyal konular ikinci plana atılarak metafizik düşünceler, insanın iç dünyası ve aşk öne çıkarılmıştır.III. Tanzimat Dönemi şiiri, devamı olduğu Sebk-i Hindi akımının yanı sıra Batı’dan da sembolist şiirin ilkelerini benimsemiştir.IV. Tanzimat Dönemi şiirinin toplumcu olması, konu yönüyle zengin olması divan şiirinden ayrılan en belirgin özellikleridir.V. Medeniyet, kanun, hak, adalet, vatan, hürriyet, devletin görevleri gibi soysal ve siyasal konular Tanzimat şiirinin başlıca temaları olmuştur.Tanzimat şiirinin yukarıda sıralanan özelliklerinden hangisinde bir bilgi yanlışı görülmektedir? “Annem kahvaltıyı hazırladı, ben de  fırından ………… alıp geldim.” Tümcesini hangi kelime ile tamamlamak uygun olur?  Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır? Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir? Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen aşağıdakilerin hangisinden faydalanmak zorunda değildir? Aşağıdakilerden hangisi hamilelik sürecindeki bir kadının yapması gereken davranışlardan biri değildir? “Hüseyin arkadaşlarıyla iyi geçinir. Onları sever. Arkadaşlarına saygılı davranır.“ Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin için söylenmez? Türk şiirinin tamamiyle Avrupai bir görünüş almasındakipayı büyüktür. Onun şiiri, şekil bakımından Avrupaiolduğu gibi iç unsurlarıyla da tamamiyle Batılıdır. Anlamınbir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldıraraksone şekline büyük rağbet kazandırmış, divan şiirininmüstezat şeklini serbest müstezata çevirmiştir?Bu parçada sözü edilen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir öğretmenin sınıfın en çalışkan öğrencisini başkan yapması aşağıdaki haklardan hangisini ihlal edildiğini gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir