S:1

Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır? sorunun cevabı "Mekke - Kudüs" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?  Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı değildir?                       Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerindendir? Ayşe' nin söylediği sözlerden hangisi doğru değildir? Sinop-Tekirdağ arası uçak yolcuğu 55 dk sürmektedir. 16.25’te Sinop’tan kalkan bir uçak saat kaçta Tekirdağ'a iner ? Bir toplumda huzur ve mutluluğu artırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamak gerekir? I. KasideII. SoneIII. TürküIV. TerzarimaNumaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Batı etkisinde gelişen Türk şiirine aittir?. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Kitap en iyi arkadaştır,Bana neyi sorsam söyler.Ne anlatsa en sonundaÇalış, iyi, doğru ol der.”Yukarıdaki dörtlükte, kitapla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerin hangisi “Bilim İnsanlarının Özellikleri” arasında yer almaz ? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? "Ali, sabah erkenden gezmeye gitti." Cümlesinde altı çizili ad yerine hangi kelime getirilirse uygun olur? I- Bilge Kağan,II- Kültiğin,III- Bilge kül Kadir HanIV- TonyukukII. Kök Türkler döneminde dikilen Kök Türk Kitabeleri yukarıdakilerden hangileri adına dikilmiştir? ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız’ derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar?      “Yaşlı-genç” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcükler arsında vardır? 3 yarım litre 5 çeyrek litre kaç ml eder? I. I. İnönü SavaşıII. Londra KonferansıIII. Lozan Barış AntlaşmasıIV. Büyük TaarruzYukarıda verilenlerden hangileri TBMM’nin siyasi başarıları olarak gösterilebilir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil toplum kuruluşu alanlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur? Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce. Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Bir bisiklet lastiği şişirilmeden önce tartıldığında 2478 gram, şişirildikten sonra tartıldığında 3620 gram gelmektedir. Lastiğin içindeki havanın kütlesi ne kadardır?  “Ayşe her zaman tasarruf yapar.”Ayşe’nin her zaman tasarruf yapmasının nedeni nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğal afettir? Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesi değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir?  Ey özün insan bilen    Var edep öğren edep     Ey edep erken bilen     Var edep öğren edepDörtlüğün tür özelliği hangisidir?             Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? 1.   elmaları2.   topladım3.   bahçemizdeki4.   kıpkırmızıNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir? Sarah : Hi, is Ayşe at home?Mrs. Gümüş : I’m sorry, she - - - - , but you can catch her if you hurry up. * taş   *su *süt * yastık *ayran *şeker Yukarıdakilerden kaç tanesi sıvı maddedir? 1. Perdenin aralığından dışarı baktı.         2. Yüzüne vuran güneş, uykusunu açmaya yetmişti.3. Yatağın üzerinde otururken içeri sızan güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı.4. Dışarıda oynayan kardeşine el salladı.    5. Yerinden kalktı ve camın önüne gitti.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istediğimizde sıralama nasıl olacaktır? Sınıflandırma biliminden,I. TıpII. ZiraatIII. Ormancılıkverilen alanlardan hangilerinde yararlanılır? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kurtuluş Savaşı’ nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir