S:1

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hoca Ahmet Yeseviye aittir?

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hoca Ahmet Yeseviye aittir? sorunun cevabı "Divan-ı Hikmet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığını koruma konusunda yanlış bilgi vermektedir? “Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir? “Atatürk, vatanını ve milletini çok………………” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir  Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Eskiden dergâhlarda, meydan evi denilen mekânlarda gerçekleştirilirdi. Kentleşmeyle birlikte zamanla bu işe ayrılmış özel mekânlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde tamamen hayvansal gıdalar yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde konu sınırlandırması doğru yapılmıştır?1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?  94 793 982 Sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İstanbul  is  a  wonderful  city.  It  is famous  -  -  -  -  its  great  mosques. Genç adam, beş gün boyunca elbette birinden birine rastlayabilirim diye Kandilli önlerinden ayrılmamıştı.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını...            Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Yazar hangi kitabın hiç bitmemesini ister?  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre bilgi edinme başvuruşuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilgisayarda yazı yazmamızı sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki anlatımlarda hangisinde deyimden yararlanılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? Bilgisayarlarda işlenen bilgileri ekrana aktaran birim hangisidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Yazın Antalya’da deniz suyu sıcaklığı gündüz +20 ° C iken, gece  sıcaklık 12°Cazalır.Buna göre gece deniz suyu sıcaklığı kaç derecedir? Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir  bütünlüktür.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? ”İnsanlar tarafında oluşturulan park, bahçe gibi yerler ………………. çevreye örnek olarak gösterilebilir.”Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır? Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere kaç yıl daha hak verilir? Bir bilimsel araştırma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Kaptaki su, bir süre ısıtıldıktan sonra, buharlaşmaya başlıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır? • Hz. Muhammed’in insanlara verdiği en son öğüdüdür.• Her türlü sınıf farkı reddedilmiştir.• Kadın haklarının korunması istenmiştir.Yukarıdaki evrensel insani değerleri içeren tarihsel metin aşağıdakilerden hangisidir?  Ali’nin 238 tane çizgisiz kağıdı vardı. 124 tane daha aldı. Ali’nin kaç çizgisiz kağıdı oldu? ”Esma derslerinden arta kalan zamanlarını müzik dinleyerek, Özgür ise oyun oynayarak geçirmektedir.”Anlamına göre hangi sonuca varılır? 100 cm kaç m’ ye eşittir? Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir? You - - - - eat if you - - - - in a library. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım  yanlışlığı yapılmamıştır? “Tırtıl artık aç değildi.” Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi oynar eklemlerde sürtünmeyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hareketi kolaylaştırır? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in diploma aldığı okullardan biri değildir? İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir? “ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? • Kopernik• Johannes Kepler• Galileo GalileiYukarıda verilenler hangi bilim alanındaki çalışmalarıyla ün yapmış bilim adamlarıdır?  Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir