S:1

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır? sorunun cevabı "Vahiy " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
• Gerçekçi edebiyat akımının şiirdeki biçimidir.•  “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenir.•  Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.Özellikleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir?  She - - - - to England in a few weeks. “Sizce mutluluk nedir ( )” diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala- ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sırt” sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir? • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allah’ın takdir ettiği  fiilleri yapmak  zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? İlker would prefer - - - - at home rather than to go out with them. Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir? Dilin kültürle ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır?                                                                                Çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış programlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmaz?   E. Husserl’e göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmadasadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıyadüşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgiliönceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, parantezealmaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayıengelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır vebilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.Husserl’e göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hangi kelimeler anlamca diğerlerinden farklıdır? Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? Milli güvenliğin korunmasıyla ilgili TBMM’ye karşı kim sorumludur? “Bu romanı çok beğendim.” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Korykos Antik kenti hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi katı madde değildir? Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? “ 7999  -   2017   “ işleminin tahmini sonucu kaçtır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2,3 ve 5 sayılarına kalansız olarak bölünen bir sayıdır? Aritmetik ortalaması 24 olan beş sayıya hangi sayı eklenirse aritmetik ortalama 27 olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın sayısını belirten sözcük vardır? Dallarda oynaşır yeşil yapraklarAğaca taç olur renk renk çiçeklerÇimenler cömertçe her yeri kaplarArılar çiçeği öperler tek tekBu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnternetten indirilen dosyalarda - - - - tehlikesi olabilir.Cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamam- lanması uygun olur. 1. Atatürk,Selanik’te dünyaya geldi.        2. Atatürk, Ankara’da vefat etti.                 3. Atatürk’ün mezarının adı Anıtkabir’dir. 4. Atatürk’ün mezarı İstanbul’dadır.Atatürk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Gün olur alır başımı giderim         Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda         Şu ada senin bu ada benim         Yelkovan kuşlarının peşi sıra.Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir?   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının doğmasında doğrudan etkili olmamıştır? Ayak değmeyen yerlerde açarsa bir gül,Kokla onu,sonra kahkalarla, neşeyle gül.Yukarıdaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?  Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? En uzun kara sınırımız ve en çok sınır kapımızın olduğu ülke hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi …………………….…. bölünme sayesindedir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerin hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir