S:1

Kurân-ı Kerim aşağıdaki kişilerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir?

Kurân-ı Kerim aşağıdaki kişilerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir? sorunun cevabı "Hz. Ebubekir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sıfat yoktur? “-de” durum ekleri “-te, - ta” olabildiği halde, “-de, -da” bağlaçları hiçbir zaman “-te, -ta” biçiminde yazılamaz.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu uygun olmayan bir kullanım vardır? Tüm aylar ya 30 ya da 31 gün sürerken, bir ay ya 28 ya da 29 gün sürer bu ay hangisidir? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi şehir devletleri halinde yaşamışlardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. 3 sürahi kaç bardak su ile dolar? Devletin kuralları nerede yazılıdır ? Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir? Aşağıdakilerden hangisi “vatan” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin –de hali ile yazılmış bir kelime vardır? 0,15dm, 150mm ve 1,5 m uzunluklarını küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kim” sorusunun yanıtı vardır? Esendalʼın hikâyelerinde ağır basan yön ne kuruluşlarında ne çözümlemelerinde ne de başka yanlarında aranmalıdır. Bunların her birinde ondan ileride olan hikâyecilerimiz vardır. Esendalʼın asıl başarısı “hikâye etme” sanatında kendini gösterir. Hikâyeleri okurken olayları biz de yaşarız, kitabın sayfaları bizi hayatın içine iter. Kendimizi olayların ortasında ve hikaye kahramanlarının arasında buluruz, âdeta onlardan biri oluruz. Canlı, yoğun, hareketli bir anlatıştır bu. Hikâye de temelde bir anlatma sanatıdır. Esendal, işte bu sanatın ustasıdır.Bu metindeki cümleler kazandıkları anlamlar açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya’dan çıplak gözle görülebilen, en son geçişini 1986’da yapan ve bir sonraki geçişi 2061 yılında olacak olan kuyruklu yıldız aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane 500 mL 10 litre eder ? 6 - 5 + 4 + 3 - 2 + 1 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir?  “Kemal, okula geç kaldı.” cümlesinde “Kemal” kelimesinin yerine aşağıdaki zamirlerden hangisi yazılabilir? Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak- - - - çıktığı kabul görüyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde kaç aya kadar izin verilir? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulunduğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir levhaya benzetirler. Burada eleştirilengörüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dağınık yansımaya neden olur?  Bir günün 1/24 ü kaç saniye yapar? Ankara sokaklarında polisle hırsızlar arasında uzun bir kovalamaca başladı. Çaldıkları bir arabayla aşırı hız yapan kimliği belirsiz kişiler, polisin dur ihbarına uymadı. Polisin uzun takibi sonucunda hırsızlar, aracı bir köprü altına bırakıp karanlığın yardımıyla izlerini kaybettirdiler.Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Bir yerin kuş bakışı  görünümünün göz kararı ile kabataslak kağıt üzerine çizilmiş şekline ne denir ? “Doksan dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? “ Kar, yağmur, rüzgar gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir? "Gözlerinin içi gülmek.” Deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? Dadaloğlu’m der ki belim büküldü Gözümün cevheri yere döküldüBu dizelerde altı çizili ifadede aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur? G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. (    ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. (    ) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.3. (    ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. (    ) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.5. (    ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. "Çalışırım, ................... yardımına güvenir ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? “Anneme ev işlerinde ………………… olurum.” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?  "465+194"  toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir