S:1

Asağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim için söylenemez?

Asağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim için söylenemez? sorunun cevabı "Peygamberimizin sözlerinden oluşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“ Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? Bir nöronda impuls oluşturulması ve diğer nörona impulsun iletimi sürecinde,I. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımıII. Akson boyunca depolarizasyonIII. Dendritlerle uyartının alınmasıIV. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki reseptörlere tutunmasıolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Anayasamızın düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’yi ilk tanıyan Avrupalı devlet hangisidir? Zitvatorok Antlaşması hangi Osmanlı padişahı döneminde imzalanmıştır? Hülya Hanım diyor ki: “ Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim.” Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Aklı olmayanın dini de yoktur.Bu hadisle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? I. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı.İİ.  Aruz ölçüsünü savundu ve kullandı.İİİ.   Halk masallarından, Türk mitolojisinden yararlandı.IV. Ağır, sanatlı ve süslü bir dille yazma fikrini eserlerinde uyguladı.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Gökalp’le ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Berna yaptığı ödevine hareketli resim koyarak süslemek istemektedir. Berna’nın ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Sülfürik asit ( H2SO4) için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? 365 yolcusu olan bir trenden ilk istasyonda 28 kişi, ikinci istasyonda 120 kişi inmiştir. Trende kalan yolcuların sayısı kaçtır? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden söz edilmemektedir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? “İlk önce hamuru yoğurdular. Sonra oklavayla açtılar………….içine peynir koyup kapattılar. Sonunda fırına verip pişirdiler.” Yukarıdaki yazıda noktalı yere hangisinin yazılması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biridir?  I- Vaciptir.II- Kişi başına verilir.III- Yalnızca para olarak verilir.Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnanç-İbadet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ahmet : Mekke’de yaşayan bir kabileden söz edilmektedir.Betül : Mekke’lilere verilen zenginlik, nimet ve emniyetten söz edilmektedir.Azra : Mekke’lilere verilen nimetlerden dolayı Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir.Bu öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki surelerden hangisiyle ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi yazımı yanlıştır? • 699 yılında Kufe’de doğmuştur.•   Fıkh-ı Ekber en meşhur eseridir.•   Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Nerede?" sorusunun yanıtı olamaz?  • Yükselti fazladır.• Tarım alanları sınırlıdır.• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir? Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez? 1 Kasım 1928’de yeni Türk alfabesi olarak Latin harflerinin kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 8 – 11 – 14 – 17 – 21 – 23 sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerde besin ve oksijen üretmekle görevli olan organel hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? “Yoldan taş, diken ve kemik gibi rahatsız edici şeyleri uzaklaştırmak sadakadır.” hadis-i şerifi doğrultusunda aşağıdaki maddelerden hangisi  sadaka kapsamına girmez? 12’ nin asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? 1. Her işte bir hayır vardır.2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.Verilen atasözü ve deyimlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili açıklama yoktur? İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek , içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir? 9 Şubat 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında yapılan Balkan Antantı ile söz konusu devletler birbirlerinin sınırlarına saygılı olduklarını ilan etmişlerdir.Buna göre Balkan Antantı’nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakırçay ve Gediz nehirleri, hangi bölgemizin akarsularındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir