S:1

I. Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
II. İçerisinde dini kurallar bulunur.
III. İslam dininin kutsal kitabıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.II. İçerisinde dini kurallar bulunur.III. İslam dininin kutsal kitabıdır.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Çoktandır tekneyi aldı sularÇoktandır ümitler sende ölümSabır tesbihim kopmak üzredirNe gün kalkacak bu perde ölümBu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? “Tüm kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmış 100 soruluk bir matematik izleme testini öğretmen arkadaşından alan Ufuk Bey, testi çok uzun bularak rastgele 50 soruyu çıkarmıştır. Ufuk Öğretmen, testin bu şekliyle çok daha kullanışlı olduğunu düşünmüştür.”Buna göre, testin son hâliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Nitel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I'm nurse. I work  ………………………………… Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir. I used to - - - - bed early when I was a child. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ve bazların depolaması sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir? "Öğretmen sınıfa yeni öyküler aldı." cümlesinin öznesi hangisidir? Su ve minareller için hangi hangi bilgi yanlıştır? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ve kaç gün içinde sonuçlandırılır? Birbirinden farklı üç tek doğal sayının toplamı 449’dur.Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir?  Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? Rakamları farklı 5 basmaklı en küüçük doğal sayı rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Deprem Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “yüz” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? Ateşli havalede; musluk suyuyla ıslatılmış havlu veya küçük bez parçaları, hastanın vücudunun belirli bölgelerine  yerleştirilir.Ateşi düşürebilmek için yapılan bu uygulamada hastanın vücut bölgelerinden hangisine, ıslatılmış bezlerin direkt olarak konulmaması önerilir? Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi hem skaler hem de türetilmiş bir büyüklüktür? Aşağıdaki hadislerden hangisi temizlik ile ilgili değildir? Osmanlı Devleti’nde Türk, Arap, Rum, Yahudi ve Ermeni gibi birçok ulus yüzyıllar boyunca huzur ve barış içinde yaşamıştır. Hiçbir  ulusun  dinine  ve   kültürel kimliğine zarar verilmemiştir.                                      Buna göre Osmanlı toplum yaşamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Bir kolide 22 yarım litre süt, 15 litre ayran ve 40 çeyrek litre meyve suyu bir koliye konuluyor. Kolinin içinde kaç litre içecek vardır ? Bir leğen 15 sürahi su ile dolmaktadır. Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. Leğende 12 sürahi su olduğuna göre leğeni doldurmak için kaç bardak su gerekir? Erkek ve kız öğrencilerin birlikte okuması ne olarak adlandırılır?  If they had known the subject, - - - - . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Ormanlarımızın tahrip edilmesi hangi doğal afetin oluşmasına neden olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir?  Çevreyi korumak ve geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?   Her besinden yeteri kadar yemeye …..1……..; günde üç öğün yemeye ise …….2…... beslenme denir.   İzel’in cümlesindeki 1. ve 2. boşluğa aşağıdaki- lerden hangisi gelmelidir?  “... Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara suresi, 201.  Ayet)“... Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! ... Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı...” (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?       I. Uçan kuş   II. Paraşüt  III.  UçurtmaYukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? I.Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri üstün durumda olmalarına rağmen 1917 yılından itibaren üstünlüklerini yitirmişlerdir.            Buna, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?  Peygamberimize “ Muhammedü’l - Emin “ lakabının verilmesinin temel sebebi nedir?   Kitap okumanın en önemli faydalarından biri de insana kendini tanıma fırsatı vermesidir. Okuyan insan hangi dalda başarılı olacağını çok çabuk kavrar. Unutmamalıyız ki aydınlanmamızı sağlayan Edison, Nobel ödüllü büyük fizikçi Einstein üniversiteden mezun değildi. Ama okudukları kitaplar sayesinde hangi dalda kabiliyetli olduklarını keşfettiler ve başarılı oldular. Evet, görüldüğü gibi hayatta başarılı olmanın tek şartı var oda kitaplarla dost olmak. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde iyelik zamir yoktur? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir