S:1

Kuran ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;
I. Kuranın bozulmasını önlemiştir.
II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.
III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.
İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Kuran ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;I. Kuranın bozulmasını önlemiştir.II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde bulunmaz?  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İhbar veya şikayetin işleme konulması için;Aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?1- Somut ve genel nitelikte olmaması2- Kişi veya olay belirtilmesi3- İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması4- İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi olması Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir?  Bir inekten her sabah 18 Lt, akşamları ise 16 Lt süt elde edilmektedir.Bu inekten bir haftada kaç Lt süt elde edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? “Karpuz yer misin?”      Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?  200 g kahve 4 lira ise 1 kg kahve kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir? Suna okulun kantininde sıra beklerken tanımadığı birisi izinsiz olarak gelip önüne geçiyor."Yukarıdaki durumda Suna kendisini nasıl hisseder? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır? Kasadaki 9 elmanın 3 düzine olabilmesi için kasaya kaç elma koymak gerekir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin ortaklaşa yapıldığı anlatılmaktadır? Bireylerin toplum içinde sahip olduğu konum ve saygınlık derecesini ifade eden kavram çifti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir kasa içindeki meyveler tartıldığında 9000 gr gelmektedir. Sadece meyvelerin kütlesi 7400 gr'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çukurova aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin içerisinde yer almaz? Sezgi gücü ile Tanrı’ya ve  eşyanın özü ile ilgili bilgiye ulaşılabileceğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir? İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir? İnsanların birbirlerine karşı yardımcı olmaları ve birbirlerinin maddi veya manevi eksikliklerini tamamlamaları aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?          Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, hızlı adımlarla yedi defa gidip gelmeye denir. Haccın vaciplerindendir.Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmek’’sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur?  ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33’tür? Hz Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, eğitim ve öğretim için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? Büyük kan dolaşımının izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? “ 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24”Yukarıda verilen örüntünün kuralı, aşağıda verilen örüntülerin hangisi ile aynıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır? "Yarın top oynuyalım mı( ) " cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor?  “Hakim” kelimesi bize aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? ‘‘Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak’’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın ilk tapınak kalıntıları aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur? 6 ile bölünebilen iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? "Sıyırmak" sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 1.Fakat bugün nedense farklı bir yoldan gidesi geldi.2-Yolunu değiştirmesi belki de kedinin hayatını kurtardı.3-Yürürken acı bir ses duydu çalıların ardında.4-O sese yöneldiğinde yaralı bir kediyle karşılaştı.5-İşe her sabah aynı yoldan giderdi.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olacaktır?   5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Bir milletin üzerinde yaşadığı ve kültürünü oluşturduğu toprak parçasına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir