S:1

Kuranın baştan sona tamamını ezbere okuyanlara ne denir?

Kuranın baştan sona tamamını ezbere okuyanlara ne denir? sorunun cevabı "Hafız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçımız yeniliklerin öncüsü sayılmaktadır. Ayrıca Tercüman-ı Ahval ve Tasvir- i Efkar da bu sanatçımız tarafından  çıkarılmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir? A: I have a terrible headache for hours.B: I think - - - - . 6,1, 9 rakamlarını ve virgülü kullanarak yazılabilen en büyük ondalık kesir aşa­ğıdakilerden hangisidir? Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yarısı 2 olan sayının 2 katı kaçtır? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde -mı,  -mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Kur’an-ı Kerim’in ana konularını ………………, ………………..,……………………… ve …………….. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız?  "Dayım kırmızı balık aldı.” Cümlesinde hangi kelime bir ismin özelliğini belirtilmiştir? İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir? Kulak memesi yapışık olan anne (genotipi:ee) ile kulak memesi ayrık olan babanın (genotipi:EE) üç çocuğu vardır. Bu çocukların genotipleri ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır? I.   Belediye Seçimlerine katılmaII.   Milletvekili seçme ve seçilmeIII.   Muhtarlık seçimlerine katılmaTürk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir? Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? 24' ten bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi suyu çeken bir cisimdir? Hangi sözcükteki  “a”  harfinin üstüne gerektiğinde  ( ^ ) işareti konulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Aşağıdaki akarsulardan hangisinin eğimi fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır?  Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisine "1" eklersek yedi basamaklı en küçük sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem’in özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Bir tiyatro gösterisi için birinci gün 1746 bilet, ikinci gün birinci günden 1348 bilet fazla satılmıştır. İki günde toplam kaç bilet satılmıştır? "Yazın, sıcak günlerinde serinlemek için, kendimizi soğuk sulara bırakıyorduk." cümlesinde hangi kelimeler sıfattır? Makale ve fıkra türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisine "-sa" hecesini eklediğimizde bir gün adı oluşur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir