S:1

Son ilahi kitap olan Kuran Kerim hangi peygambere gönderilmiştir?

Son ilahi kitap olan Kuran Kerim hangi peygambere gönderilmiştir? sorunun cevabı "Hz.Muhammed" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Krebs çemberinde oksaloasetik asit hangi molekülle birleşerek sitrik asiti oluşturur? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 24 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır? "cevap" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? ( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Bir kenarı 60 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir tarlanın çevresinin 2/3 ‘ü kaç metredir? Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılama ve bu kimselerle birlikte yaşama erdemini göstermeye ne ad verilir? Dik kenarlarının uzunlukları 60 m ve 80 m olan dik üçgen şeklindeki bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Bu iş için en az kaç metre tele ihtiyaç vardır?  Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar, proteinler ve yağlar için ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallerle  ilgili bilgi yanlışı vardır? Bir bölme işleminde bölüm 8, bölünen 32 ise bölen kaçtır? Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?  Peygamberimizden sonra gelen 4 halife sırasıyla kimlerdir? Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur? I. KapitülasyonlarII. Türkiye sınırlarında Ermeni Devleti kurmaIII. Ege AdalarıIV. BoğazlarTBMM Hükümeti Lozan’ı imzalamaya giden Türk heyetinden yukarıda verilen hangi konularda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır? Çevremizde bazı yerler doğal, bazı yerler ise yapay çevre olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir? ’’Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane’’ halk kültürünün  hangi kaynağına ve çeşidine girer? Gümrü Antlaşması ile TBMM Hükümetini tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir? Bir baba 75 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Bir çocuğa kaç lira para düşer? "28-32-36-42-44-48-52" Yandaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Satıra sığmayan “anahtarlık” sözcüğü hangi seçenekte doğru bölünmüştür? “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir?  ÖĞRETMENİMİZYukarıdaki kelimede kaç tane hece vardır?  Coğrafi keşifler Amerika Kıtası’nda var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvettir? 1.Devrilen iğne kutusundaki iğnelerin yere düşmesi2.İğnelerin mıknatısla toplanması3.Rüzgarın perdeleri havalandırması Hangi seçenekte "ki" nin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Bir oto galerisi bir ay içinde %2 komisyonla fiyatı 15 000 TL, 20 000 TL ve 25 000 TL olan arabalardan 5’er adet satmıştır.Bu galerinin bir aylık gideri 5000 TL olduğuna göre galerinin aylık kârı kaç liradır? Çevresi 240 cm, kısa kenarı uzunluğu 40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? “ Karakaya, Uludağ, Sivrihisar, Otlukbeli ” sözcüklerinin ortak özeliği nedir? “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.”  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?   50'den başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 7. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumların bir özelliği değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre çocuğunu okula göndermeyenlere Muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir