S:1

Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.
(...)Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.
(...)Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
(...)Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.
(...)Kuvvet birimi Celciustur.

Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.(...)Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.(...)Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.(...)Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.(...)Kuvvet birimi Celciustur. sorunun cevabı "DYYDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları hangi uygarlığa aittir? Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemal’in meclisin tüm yetkilerini Başkomutan sıfatıyla üzerine alması;I.     Çabuk ve etkili karar alınmasıII.    Ordunun kayıplarının artmasıIII.   Düzenli ordunun kurulmasıdurumlarından hangilerini kolaylaştırmıştır? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir? Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi alamaz? 1950’den sonra şiirde yeni arayışlara yönelen bazı şairler yeni bir akım başlatmıştır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürmüştür.Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Yalnız taş duvar olmaz” atasözüyle anlatılmak istenen nedir?  Havadaki asılı su buharının çevreye ısı vererek sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine ne ad verilir? Hangi ilimiz kayısı meyvesi ile ünlüdür? Müslümanların ilk göç ettikleri yer neresidir? Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.(...) Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.(...) Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.(...) Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.(...) Kuvvet birimi Celcius’tur.  Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?   Çok beğenilen iki ayakkabıdan birini seçmek durumunda içine düşülen kararsızlık hâli aşağıdakilerden hangisine örnektir? Doğru bir rölanti devri ayarlaması için motor hangi durumda olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan yerlerde gözlemlenen olumlu bir durumdur? Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir’dir.Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Ergenlik dönemindeki kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine katılım durumları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada spor yapan bireylerin yapmayanlara göre kaygı düzeyleri düşük, arkadaşları arasında kabul görme veokul başarıları ise yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada da kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının kendilerine olan güveni artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğindeI. Spor faaliyetlerine katılan kız öğrencilerin boy ve kilo artışı her zaman erkek öğrencilerden daha yüksektir.II. Spor faaliyetlerine katılmak, ergenlik döneminin ruhsal değişimler bakımından daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.III. Spor faaliyetlerine katılmak ergenlerin okul başarılarını artırmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir?  Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır? Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi ülkemizde görülmez? Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir? Menstural döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler şu şekildedir;I. Korpus luteum evresiII. Menstruasyon evresiIII. Ovulasyon evresiIV. Folikül evresiBuna göre bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İslam dinini kabul eden kimselerin ilk olarak söyledikleri şey aşağıdakilerden hangisidir?  • İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan O’na karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? 7 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır? Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olay ve sonuçları ile ilgili verilen bilgiler şunlardır:•  Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölüm-leri gözlenmiştir.•  Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmıştır.•  Bölgeye yakın bir alandaki tarihî mermersütunlar aşınmış, aynı yerdeki bitkiler kurumuştur.Bu bilgilere göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 653 X  20 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir? Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılmış bir eser değildir? Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını hangi uygarlık uygulamıştır? “ Devlet , ailenin huzur ve refahı ile ana ve çocukları  korumak için çeşitli tedbirler alır ?      Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden birisi değildir?   Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarından biri değildir? Çin’den Avrupa’ya dek uzanan ipek yolunu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.Bu durum Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır?  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir