S:1

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir?

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir? sorunun cevabı "Newton" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
I. İnsanlarla çevre arasında karşılıklı etkileşim vardır.II. Çevreyi güzelleştirmek için ağaç dikilmelidir.III. Fabrika atıkları çevre kirliliğine neden olabilir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? C (a, b) noktası koordinat sisteminde 3. bölgede olduğuna göre D (- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? 1928 Dünya ekonomik bunalımında farklı ekonomik görüşlerin mecliste yansıtılması için kurulan ve ikinci çok partili hayata geçiş denemesi olan parti hangisidir? Mütarekeden sonra İstanbula gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce Geldikleri gibi giderler! demiştir.Buna göre Mustafa Kemalin, Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İpek Yolu´nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir? Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır? 657 616 doğal sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Bir depoda 400 litre su vardır. Bu deponun yarısının dolması için 500 litre daha su koyulması gerekmektedir. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız. (....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Hangi seçenekteki varlık, diğerlerinden farklı bir hece ile başlamaktadır? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 5, 0, 1, 4 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? 16 kg zeytinden 2 kg zeytinyağı elde edildiğine göre 5 kg zeytinyağı elde etmek için kaç kg zeytin gereklidir? Sam : Everything is ready for the party tomorrow.Carnie : What about the birthday cake?Sam : Wendy is going to bake the cake because she - - - - Hangi öğrencinin sözü anlamlı ve kurallı bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türk kadınının toplumdaki rolü konusunda bir fikir vermektedir? Demokritosa göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir? Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır? Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir? Aşağıda verilen sayıların rakamla yazılışlarından hangisi yanlıştır? I ............ watch horror films when I was young. I wasnt afraid of them. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, nesne görevinde kullanılmıştır? Teknolojinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Dadaşları ve Palandöken Kayak Merkezi ile ünlü olan ilimiz hangisidir? Türkiye, siyasi yönden yalnız kalmamak içinaşağıdaki hangi ülkelere savaş ilan ederekİkinci Dünya Savaşına katımak zorunda kalmışı? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? İslamiyet öncesi Türk hükümdarlarının devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrıdan almalarına ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla sözcük vardır? Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir? Geçmişten günümüze Dünya nüfusunun artış göstermesinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır? Sayı doğrusunda, sıfıra uzaklığı 5 birim olan farklı iki tam sayının birbirine bölümü kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki eki yanlış yazılmıştır? 70 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur? Ben şahitlik ederim ki Allahtan başka..............................yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir? Isınan havanın yükselerek soğuması ve yoğuşması sonucunda oluşan yağışlara yükselim yağışları denir.Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde bu tür yağışlar daha çok görülür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir