S:1

Kuvvet ................................... ile ölçülür.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kuvvet ................................... ile ölçülür. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "dinamometre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde birey – toplum arasındakine benzer bir ilişki vardır? Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Beni kırmadığın için ................ teşekkür ederim. Cümlesinde boşluk aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanır? In Ramadan Feast, children - - - - their relatives, neighbours and get candies in Turkey. 1. Kişisel bakım 2. Spor yapmak 3. Dengeli ve düzenli beslenmek.Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir? İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada birkaç malı depo etme konusundakurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? 24a68 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 27tür.a harfi yerine yazılması gereken rakam kaçtır? Milli Mücadele hareketi ilk defa nerede başlamıştır? TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı hangisidir? Allahın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Eskiden dergâhlarda, meydan evi denilen mekânlarda gerçekleştirilirdi. Kentleşmeyle birlikte zamanla bu işe ayrılmış özel mekânlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mi soru ekinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biridir? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biri değildir ? Alinin 4 oyuncağı vardır. Ali 2 oyuncak daha alırsa Alinin toplam kaç oyuncağı olur? Aşağıdakilerden hangisi fikhî yorumlardan biri değildir? Urartular, mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.Bu bilgiye göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?D) Ölümden sonraki hayata inandıkları Verilen bilgilere göre hangi ürün başka bir ürünün iki katı kadar üretilmiştir? Bilim insanı bilimsel çalışma yaparken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmaz? Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir şahıs eki kullanılmıştır? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyut bir kavramı karşılamaktadır? 100. 1014 ifadesi kaç basamaklı bir sayıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), baş- ta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve ülkemize komşu ülkeler olmak üzere ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler göstermektedir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKAnın öncelikle faaliyet göstereceği ülkelerden biri değildir? Yaşlı nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden çocuğa ne demiş olabilir? Bir araba 60 kmlik yolun 3/5 ini gitmiştir. Geriye kaç km yol kalmıştır? A: May ı use your telephone?B: ............ Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allahın sıfatlarından hangisine aittir? Birim zamanda alınan yola​............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? (I)Bulutlar pamuk giysilerini giymişler geziniyorlardı.(II)Aynadaki görüntüsünü dakikalarca izledi.(III) Parkta arkadaşlarıyla oynuyordu.Yukarıdaki yazının kaçıncı cümlesinde hayal ürünü bir durum vardır? Uçuşur beyaz deniz kuşları alay alay Buruşuk bir deriyi andırır titreyen su İner merdivenlerden ilk vapurun yolcusu Uyandırır ihtiyar köprüyü tramvayBu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangi- sinde birlikte verilmiştir? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sanaTozlu yollarından geçtiğim uzakİklimden şarkılar getirdim sanaBu dörtlüğün altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle evler şairi olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir