S:1

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? sorunun cevabı "Kapıların ve metal parçaların yağlanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez? .................. birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elli Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Araplar arasında şiir ve güzel söz söyleme sanatı (hitabet) oldukça ileri durumdaydı. Kurulan panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenir, dereceye giren şiirler Kâbenin duvarına asılırdı. Sözlü edebiyat geleneği gelişmişti.Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine katkı sağlamıştır? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti gelmez? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Köle - esir kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez? De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her ay 9 gün yüzme kursuna gidiyorum. 6 ay geçince toplam kaç gün yüzme kursuna gitmiş olacağım? Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, mektubun dil ve anlatım özelliklerini etkileyen unsurlardan biri değildir? Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir? Aşağıda verilen;I. Kışın yolların tuzlanmasıII. Sıkıştırılan buzun erimesiIII. Yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama noktasının düşmesiolayların hangilerinde basıncın hâl değişmesine etkisi gözlenir? Aşağıdakilerden hangisi Garip Hareketi içinde yer almaz? Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? KuranıKerimde Usvei Hasene en güzelörnek olarak nitelendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Hasandağı hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Osmanlı Devletini siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunu meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp öğrencisi 1889da bir cemiyet kurdular.Sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bilim felsefesinin konusu hangisidir? Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımın temsilcilerinden Rudolf Carnapa göre, bilimsel önermeleri doğrulamanın en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir? ."Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı, bir kısmı da..................korumak içindir. " ifadesindeki "boşluğa hangi kelime gelmelidir? Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Peygamberimizin defnedildiği kabrinin adına ne ad verilir? Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydıBu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır? Yönetimde insan ilişkileri siyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Hangisi Ramazan ayında yapılan badetlerden değildir? Süngere dokunduğumuzda onun yumuşak olduğunu hangi duyu organımızla anlarız? 1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur? I. Iris orientalis II. Globularia orientalis III. Iris germenica IV. Pinus nigra İkili isimlendirmeler dikkate alındığında hangilerinin benzerliği daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uyulmayarak yazım yanlışı yapılmıştır? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? .................................... insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Yukarıdaki notalı yere hangisi yazılırsa, doğru bir tanım cümlesi oluşturulmuş olur? Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir